Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

UGDYMAS

Autorinė dr. A. Landsbergienės kontekstinio ugdymo sistema

Pirmieji Lietuvoje pradėjome ugdymą kontekste ir sistemiškai bei visapusiai ugdome pagal autorinius dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo principus.

Kas yra kontekstinis ugdymas?

VAIKAS. Ugdymo proceso centre visuomet yra vaikas. Mokome vaiką, o ne dalykų. Ugdymo procesas yra pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams ir planuojamas atsižvelgiant į vaiko aplinkos kontekstą bei amžiaus tarpsnio ypatumus.

UGDYTOJAI: tėvai, mokytojai, specialistai ir aplinka. Visi žmonės, padedantys vaikui augti bei aplinka, kurioje jis auga, formuoja vaiko požiūrį, suteikia kuo daugiau galimybių tobulėti, kelia aukštus lūkesčius.

KOMPETENCIJOS. Kompetencijos - tai įgūdžiai, kurie padeda vaikams tapti sėkmingais ateityje, kupinoje pokyčių ir iššūkių. Ugdome: charakterį, adaptabilumą, skaitmeninį raštingumą, globalų mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, komunikacinius gebėjimus, gebėjimą mąstyti inovatyviai.

UGDANČIOS VEIKLOS. Kompetencijas ugdome sistemiškai, kūrybiškai ir žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas, taip suteikdami vaikui galimybę išbandyti ir išreikšti save įvairiose srityse ir mokytis įsitraukus. 

Nuo 2022 - 2023 m.m. mokyklos kontekstinio ugdymo programą papildys finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo dalys. Mokiniai, remiantis amžiaus tarpsniu, susipažins su verslo ir ekonomikos mokslų sritimis, profesiniu rengimu. Mokysis ekonomikos per žaidimą bei įgys antreprenerystės ir finansinio raštingumo pagrindus.

Kontekstinio ugdymo programą taip pat papildys viešojo kalbėjimo įgūdžių nuoseklus formavimas ir stiprinimas. Viešasis kalbėjimas gerina bendrus žmonių bendravimo įgūdžius, didina jų savivertę ir pasitikėjimą savimi, padeda planuoti ir tvarkyti mintis, reikšti mintis prieš klasę ir ugdo lyderystės įgūdžius. Tai labai svarbus įgūdis, kurį reikia išmokti ir įvaldyti. Tai vienas iš tų įgūdžių, kurie padės jiems mokymosi kelyje ir profesinėje karjeroje.

Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Marija)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Viktorija)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Daugiausia dėmesio skiriame trims kolonoms
  • Gamtos mokslams / pasaulio pažinimui

  • Matematikai / Informacinėms technologijoms

  • Užsienio kalboms


Suderinamumas su Lietuvos pradinio ugdymo bendrąja programa

Dirbame pagal Lietuvos pradinio ugdymo bendrąją programą. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokiniai mokosi ne tik darbo pamokoje, bet ir pačių mokymosi būdų.

Kontekstinis ugdymas

Aplinką pažįstame per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą. Kontekstinis ugdymas akcentuoja holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai skiriasi nuo tarpusavyje nesusijusių faktų mokymo.

Teminis ugdymas

Mokomės ne pamokomis, o temomis. Išsamiai aptariame tą pačią temą matematikos, lietuvių kalbos, gamtos pažinimo, muzikos ir net kūno kultūros pamokose. Padedame mokiniams lengviau įsisąmoninti žinias, kurias jie veiksmingiau pritaikys ir panaudos realiame gyvenime.

Integruotas ugdymas

Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą. Tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias daugumą disciplinų. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti.

Aktyvaus mokymosi metodai

Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose.

Pozityvi disciplina

Kuriame abipuse pagarba paremtus vaikų ir suaugusiųjų santykius. Pagrindinis pozityvios disciplinos principas - ugdyti ir auklėti padrąsinant, o ne baudžiant.

Vertybinis ugdymas

Vertybės yra KMM bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes.

Kritinis mąstymas

Laviname kritinį mąstymą, kad vaikai gebėtų kritiškai mąstyti, įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti situaciją, kiekvienu klausimu pasirinkti protingą poziciją.

Klasė - visas pasaulis!

Mūsų klasė - visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.

Akredituota Kembridžo mokykla

Karalienės Mortos mokyklai suteiktas Kembridžo mokyklos statusas įpareigoja užtikrinti nustatytų reikalavimų vykdymą ir standartų atitikimą bei garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią ugdymo kokybę.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Marija)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Viktorija)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Ugdymo programa

Tarptautinės Kembridžo ugdymo programos yra sukurtos bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintais švietimo ekspertais ir žymiausiais pasaulio universitetais. Pradinėje Karalienės Mortos mokykloje mokiniai ugdomi pagal Cambridge Primary (skirtą 5 – 11 metų vaikams) ugdymo programą. Karalienės Mortos mokykloje Kembridžo ugdymo programos (matematikos ir gamtos mokslų) yra integruotos su bendrosiomis Lietuvos ugdymo programomis.

Ugdymo programos standartai

Kembridžo ugdymo programos turi aiškias gaires, nustatytus standartus ir vertinimo sistemą. Mokytojams suteikiama išsami medžiaga, kad galėtų efektyviai planuoti ir vykdyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų Kembridžo programas. Programa sudaryta taip, kad mokytojas galėtų atsižvelgti ir į individualaus mokinio, ir į visos klasės stiprybes ir silpnybes.

Vertinimo standartai

Pasiekimų vertinimo standartai užtikrina, kad mokinių pasiekimų rezultatai yra patikimi ir objektyvūs, atitinkantys pasaulinius standartus. Pasiekimams matuoti naudojami tarptautiniu mastu įvertinti testai – tai suteikia papildomo pasitikėjimo tėvams dėl vertinimo objektyvumo ir patikimumo. Mokykloje suteikiamos dvi vertinimo galimybės – progreso testai Cambridge Progress Checker ir egzaminas Cambridge Checkpoint.  Baigdami penktą klasę mūsų mokiniai laiko Cambridge Primary Checkpoint - anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų egzaminus. Išlaikiusiems egzaminus įteikiami tarptautiniai sertifikatai.

Nuolatinis tobulėjimas

Kembridžas nuolat tobulina ugdymo programas, du kartus per mokslo metus atnaujina pagalbinę medžiagą mokytojams, reguliariai organizuoja tarptautines švietimo konferencijas, mokytojai ir mokyklų vadovai nuolat tobulinasi ir savo praktika bei žiniomis dalijasi su kitomis Kembridžo mokyklomis visame pasaulyje.

Tarptautinė patirtis

Tapusi tarptautinės Kembridžo ugdymo bendruomenės dalimi, Karalienės Mortos mokykla betarpiškai bendradarbiauja su tarptautiniais ugdymo profesionalais ir lyderiais, gauna visapusę pagalbą integruojant ugdymo programas, dvikalbę praktiką ir vykdant kasdienę veiklą: rengiant ugdymo planus, vertinimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos užtikrinimą, įrengiant klases (mokymo(si) aplinką), naudojantis gerąja patirtimi ir idėjomis iš kitų Kembridžo mokyklų, mokytojų ir mokinių visame pasaulyje.

Vertybės ir galimybės

Kembridžo mokiniai yra savimi pasitikintys, atsakingi, reflektyvūs, imlūs naujovėms ir įsitraukę į įvairias veiklas - pasiruošę sėkmingai įveikti nuolat kintančio šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Lyderiaujantys pasaulio universitetai ir darbdaviai pripažįsta ir vertina Kembridžo kvalifikaciją, kaip akademinių gebėjimų įvertinimą. Tad mokiniams, baigusiems tokias mokyklas, yra lengviau įstoti į pasaulinį pripažinimą turinčius universitetus.

Ką darome kitaip

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti
Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Norime ne tik išmokyti, bet ir įskiepyti vaikams norą mokytis visą gyvenimą. Noras mokytis ir tobulėti yra užkoduotas kiekvieno mažo žmogaus DNR grandinėje, tad mūsų užduotis - skatinti šį norą ir kurti tokią aplinką, į kurią vaikas kiekvieną dieną vėl norėtų sugrįžti.

Vienijanti filosofija
Vienijanti filosofija

Tikime, kad lavindami vaikus ir ugdydami mokytojus, tėvus, visuomenę, mes įgyvendiname geresnio pasaulio viziją.

Pilietiškumas
Pilietiškumas

Visos klasės Karalienės Mortos mokykloje pavadintos žymių Lietuvos istorinių asmenybių vardais. Aktyviai švenčiame nacionalines šventes, kiekvieną pirmadienį bendraračio metu kartu giedame Tautišką giesmę.

Tarptautinis kontekstas
Tarptautinis kontekstas

Klasėse aptariame aktualius pasaulio įvykius, kuriame projektus apie įvairių tarptautinių organizacijų atstovus arba žmones, pakeitusius istoriją - kovojusius už lygias teises, žodžio laisvę, demokratiją ir pan.

Socialiniai projektai
Socialiniai projektai

Organizuojame konferencijas lavinimo ir ugdymo, mergaičių lyderystės skatinimo bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo temomis.

Empirinis mokymas
Empirinis mokymas

Visas temas praturtiname išvykomis, projektinėmis užduotimis ir eksperimentais. Vaikai mokosi per potyrius.

Nuolatinė kaita ir vystymasis
Nuolatinė kaita ir vystymasis

Pasaulis kinta. Mes keičiamės sykiu. Nuolat ir neišvengiamai.

Knygų skaitymai
Knygų skaitymai

Skaitome kasdien! Padedame vaikams pasirinkti tai, kas jiems tikrai įdomu, naudinga ir skaitymo procesą padaro efektyvų. Viską, ką perskaitome, būtinai aptariame! Svarbiausia ne mechaniškai skaityti, o suprasti, išanalizuoti ir diskutuoti.

Zona be patyčių
Zona be patyčių

Patyčios mūsų mokykloje yra tabu. Visoje mokykloje veikia zona be patyčių. Mokyklos pedagogai ir psichologai nuolat kalbasi su vaikais apie tai, kokią žalą žmogui daro fizinis ir emocinis smurtas.

Emocinis ugdymas
Emocinis ugdymas

Tai gebėjimas valdyti savo jausmus. Mums svarbu ne tik suteikti vaikui žinių, bet ir nuolat lavinti jo emocinį intelektą, išmokyti puikiai prisitaikyti prie ne visuomet draugiško pasaulio.

Mokytojų akademija
Mokytojų akademija

Visi mūsų pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje “Mokytojų akademijoje” - periodiškai vykstančiuose tęstiniuose mokymuose.

Rūpinamės aplinka
Rūpinamės aplinka

Rūšiuojame, taupome gamtinius išteklius. Kartu su bendruomene organizuojame Blusų turgų, kurio metu parduodame arba dovanojame nebereikalingus, bet dar naudingus daiktus ir taip mažiname nesaikingą vartojimą.

Autorinė dr. A. LANDSBERGIENĖS KONTEKSTINIO UGDYMO SISTEMA

Pirmieji Lietuvoje pradėjome ugdymą kontekste ir sistemiškai bei visapusiai ugdome pagal autorinius dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo principus.

Kas yra kontekstinis ugdymas?

VAIKAS. Ugdymo proceso centre visuomet yra vaikas. Mokome vaiką, o ne dalykų. Ugdymo procesas yra pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams ir planuojamas atsižvelgiant į vaiko aplinkos kontekstą bei amžiaus tarpsnio ypatumus.

UGDYTOJAI: tėvai, mokytojai, specialistai ir aplinka. Visi žmonės, padedantys vaikui augti bei aplinka, kurioje jis auga, formuoja vaiko požiūrį, suteikia kuo daugiau galimybių tobulėti, kelia aukštus lūkesčius.

KOMPETENCIJOS. Kompetencijos - tai įgūdžiai, kurie padeda vaikams tapti sėkmingais ateityje, kupinoje pokyčių ir iššūkių. Ugdome: charakterį, adaptabilumą, skaitmeninį raštingumą, globalų mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, komunikacinius gebėjimus, gebėjimą mąstyti inovatyviai.

UGDANČIOS VEIKLOS. Kompetencijas ugdome sistemiškai, kūrybiškai ir žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas, taip suteikdami vaikui galimybę išbandyti ir išreikšti save įvairiose srityse ir mokytis įsitraukus.

Nuo 2022 - 2023 m.m. mokyklos kontekstinio ugdymo programą papildys finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo dalys. Mokiniai, remiantis amžiaus tarpsniu, susipažins su verslo ir ekonomikos mokslų sritimis, profesiniu rengimu. Mokysis ekonomikos per žaidimą bei įgys antreprenerystės ir finansinio raštingumo pagrindus.

Naujais mokslo metais į  pagrindinio ir gimnazijos ugdymo programa  įtraukiamas debatų mokymas pagal unikalią formaliojo ugdymo programą. Debatai tampa formaliojo ugdymo dalimi, papildančia mokinių ugdymą komunikacinių viešojo kalbėjimo, debatavimo ir argumentavimo gebėjimų stiprinimu. Siekiant tęstinumo gimnazijoje, debatų aukštesnėse klasėse bus mokoma anglų kalba.

Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Marija)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Viktorija)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Daugiausia dėmesio skiriame trims kolonoms
  • Gamtos mokslams

  • Matematikai / Informacinėms technologijoms

  • Užsienio kalboms

Suderinamumas su Lietuvos bendrąja ugdymo programa

Dirbame pagal Lietuvos bendrąją ugdymo programą. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokytojai vadovaujasi aktyviais mokymosi metodais, o mokiniai įgyja ne tik žinių, bet ir gebėjimų.

Kontekstinis ugdymas

Aplinką pažįstame per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą. Kontekstinis ugdymas akcentuoja holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai skiriasi nuo tarpusavyje nesusijusių faktų mokymo.

Integruotas ugdymas

Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą - tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias visas arba daugumą disciplinų. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti.

Klasė - visas pasaulis!

Mūsų klasė - visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.

Aktyvaus mokymosi metodai

Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose.

Pozityvi disciplina

Kuriame abipuse pagarba paremtus vaikų ir suaugusiųjų santykius. Pagrindinis pozityvios disciplinos principas - ugdyti ir auklėti padrąsinant, o ne baudžiant.

Vertybinis ugdymas

Vertybės yra KMM bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes.

Kritinis mąstymas

Laviname kritinį mąstymą, kad vaikai gebėtų kritiškai mąstyti, įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti situaciją, kiekvienu klausimu pasirinkti protingą poziciją.

Akredituota Kembridžo mokykla

Karalienės Mortos mokyklai suteiktas Kembridžo mokyklos statusas įpareigoja užtikrinti nustatytų reikalavimų vykdymą ir standartų atitikimą bei garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią ugdymo kokybę.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Marija)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Viktorija)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Ugdymo programa

Tarptautinės Kembridžo ugdymo programos yra sukurtos bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintais švietimo ekspertais ir žymiausiais pasaulio universitetais. Pagrindinėje Karalienės Mortos mokykloje mokiniai ugdomi pagal Cambridge Secondary 1 (skirtą 11 - 14 metų vaikams) ugdymo programą. Karalienės Mortos mokykloje Kembridžo ugdymo programos (matematikos ir gamtos mokslų) yra integruotos su bendrosiomis Lietuvos ugdymo programomis.

Ugdymo programos standartai

Kembridžo ugdymo programos turi aiškias gaires, nustatytus standartus ir vertinimo sistemą. Mokytojams suteikiama išsami medžiaga, kad galėtų efektyviai planuoti ir vykdyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų Kembridžo programas. Programa sudaryta taip, kad mokytojas galėtų atsižvelgti ir į individualaus mokinio, ir į visos klasės stiprybes ir silpnybes.

Vertinimo standartai

Pasiekimų vertinimo standartai užtikrina, kad mokinių pasiekimų rezultatai yra patikimi ir objektyvūs, atitinkantys pasaulinius standartus. Pasiekimams matuoti naudojami tarptautiniu mastu įvertinti testai – tai suteikia papildomo pasitikėjimo tėvams dėl vertinimo objektyvumo ir patikimumo. Mokykloje suteikiamos dvi vertinimo galimybės – progreso testai Cambridge Progress Checker ir egzaminas Cambridge Checkpoint.  Baigdami aštuntą klasę mūsų mokiniai laiko Cambridge Secondary 1 Checkpoint - anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų egzaminus. Išlaikiusiems egzaminus įteikiami tarptautiniai sertifikatai.

Nuolatinis tobulėjimas

Kembridžas nuolat tobulina ugdymo programas, du kartus per mokslo metus atnaujina pagalbinę medžiagą mokytojams, reguliariai organizuoja tarptautines švietimo konferencijas, mokytojai ir mokyklų vadovai nuolat tobulinasi ir savo praktika bei žiniomis dalijasi su kitomis Kembridžo mokyklomis visame pasaulyje.

Tarptautinė patirtis

Tapusi tarptautinės Kembridžo ugdymo bendruomenės dalimi, Karalienės Mortos mokykla betarpiškai bendradarbiauja su tarptautiniais ugdymo profesionalais ir lyderiais, gauna visapusę pagalbą integruojant ugdymo programas, dvikalbę praktiką ir vykdant kasdienę veiklą: rengiant ugdymo planus, vertinimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos užtikrinimą, įrengiant klases (mokymo(si) aplinką), naudojantis gerąja patirtimi ir idėjomis iš kitų Kembridžo mokyklų, mokytojų ir mokinių visame pasaulyje.

Vertybės ir galimybės

Kembridžo mokiniai yra savimi pasitikintys, atsakingi, reflektyvūs, imlūs naujovėms ir įsitraukę į įvairias veiklas - pasiruošę sėkmingai įveikti nuolat kintančio šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Lyderiaujantys pasaulio universitetai ir darbdaviai pripažįsta ir vertina Kembridžo kvalifikaciją, kaip akademinių gebėjimų įvertinimą. Tad mokiniams, baigusiems tokias mokyklas, yra lengviau įstoti į pasaulinį pripažinimą turinčius universitetus.

Ką darome kitaip

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti
Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Norime ne tik išmokyti, bet ir įskiepyti vaikams norą mokytis visą gyvenimą. Noras mokytis ir tobulėti yra užkoduotas kiekvieno mažo žmogaus DNR grandinėje, tad mūsų užduotis - skatinti šį norą ir kurti tokią aplinką, į kurią vaikas kiekvieną dieną vėl norėtų sugrįžti.

Vienijanti filosofija
Vienijanti filosofija

Tikime, kad lavindami vaikus ir ugdydami mokytojus, tėvus, visuomenę, mes įgyvendiname geresnio pasaulio viziją.

Pilietiškumas
Pilietiškumas

Visos klasės Karalienės Mortos mokykloje pavadintos žymių Lietuvos istorinių asmenybių vardais. Aktyviai švenčiame nacionalines šventes, kiekvieną pirmadienį bendraračio metu kartu giedame Tautišką giesmę.

Tarptautinis kontekstas
Tarptautinis kontekstas

Klasėse aptariame aktualius pasaulio įvykius, kuriame projektus apie įvairių tarptautinių organizacijų atstovus arba žmones, pakeitusius istoriją - kovojusius už lygias teises, žodžio laisvę, demokratiją ir pan.

Socialiniai projektai
Socialiniai projektai

Organizuojame konferencijas lavinimo ir ugdymo, mergaičių lyderystės skatinimo bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo temomis.

Empirinis mokymas
Empirinis mokymas

Visas temas praturtiname išvykomis, projektinėmis užduotimis ir eksperimentais. Vaikai mokosi per potyrius.

Nuolatinė kaita ir vystymasis
Nuolatinė kaita ir vystymasis

Pasaulis kinta. Mes keičiamės sykiu. Nuolat ir neišvengiamai.

Knygų skaitymai
Knygų skaitymai

Skaitome kasdien! Padedame vaikams pasirinkti tai, kas jiems tikrai įdomu, naudinga ir skaitymo procesą padaro efektyvų. Viską, ką perskaitome, būtinai aptariame! Svarbiausia ne mechaniškai skaityti, o suprasti, išanalizuoti ir diskutuoti.

Zona be patyčių
Zona be patyčių

Patyčios mūsų mokykloje yra tabu. Visoje mokykloje veikia zona be patyčių. Mokyklos pedagogai ir psichologai nuolat kalbasi su vaikais apie tai, kokią žalą žmogui daro fizinis ir emocinis smurtas.

Emocinis ugdymas
Emocinis ugdymas

Tai gebėjimas valdyti savo jausmus. Mums svarbu ne tik suteikti vaikui žinių, bet ir nuolat lavinti jo emocinį intelektą, išmokyti puikiai prisitaikyti prie ne visuomet draugiško pasaulio.

Mokytojų akademija
Mokytojų akademija

Visi mūsų pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje “Mokytojų akademijoje” - periodiškai vykstančiuose tęstiniuose mokymuose.

Rūpinamės aplinka
Rūpinamės aplinka

Rūšiuojame, taupome gamtinius išteklius. Kartu su bendruomene organizuojame Blusų turgų, kurio metu parduodame arba dovanojame nebereikalingus, bet dar naudingus daiktus ir taip mažiname nesaikingą vartojimą.

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa (TB DP)

Pabaik mokyklą turėdamas Tarptautinio bakalaureato (TB) diplomą!

Karalienės Mortos mokyklos mokiniai mokyklą pabaigia turėdami plačiai tarptautinės bendruomenės pripažįstamą Tarptautinio bakalaureato (angl. International Baccalaureate) diplomą. 

TB diplomą rankose laikantys mokiniai yra stiprūs akademiškai, pasižymi analitiniu mąstymu, yra atkaklūs, turi puikius mokymosi įgūdžius bei stiprų socialinės atsakomybės jausmą. Programos metu gautos žinios ir kompetencijos įgalina mokinius toliau studijuoti geriausiose tarptautinėse ar Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Tarptautinio bakalaureato organizaciją 1968 n. Ženevoje įkūrė grupė progresyvių ir talentingų švietimo entuziastų, kurie siekė įtvirtinti kitokį, labiau į tarptautinę bendruomenę orientuotą požiūrį į švietimą. Nuo to laiko pagal standartizuotas IB programas mokoma keliuose tūkstančiuose griežtą autorizacijos procesą įveikusių pasaulio mokyklų.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Marija)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Viktorija)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA

Kodėl TB DP?

Tarptautinis išsilavinimo standartas. TB diplomo programą kuria ir visų dalykų standartus nubrėžia tarptautiniai ekspertai. Programa yra nuolat atnaujinama, kad atspindėtų naujausius mokslinių tyrimų duomenis, tarptautines aktualijas bei atsižvelgtų į pagal šią programą mokančių mokytojų iš įvairių pasaulio šalių įvertinimus bei idėjas.

Atveria pasaulio universitetų duris. TB mokyklos baigimo diplomas suteikia platesnes galimybes nei nacionalinis brandos atestatas. Sėkmingai TB diplomo programą pabaigęs mokinys yra laukiamas geriausiuose užsienio universitetuose, nes TB diplomas yra pripažįstamas kaip atliepiantis ypač aukštos kokybės tarptautiniu mastu pripažįstamą ugdymo standartą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad TB DP mokiniai demonstruoja geresnį pasirengimą mokytis universitete ir prisitaikyti prie studentams keliamų reikalavimų.

Išlavina kalbinius įgūdžius. Puikiai angliškai kalbantys mokiniai naudojasi plačiais informaciniais resursais, efektyviai bendrauja, įsitraukia į tarptautinius klausimus ir turi platesnį pasirinkimą studijoms po mokyklos.

Išnaudoja savo potencialą. Ši dinamiška programa mokiniams kelia aukštus akademinius lūkesčius, skatina drįsti naujoms patirtims, išeiti iš komforto zonos, siekti tikslų, nebijoti klaidų ir iššūkių.

Mokiniai renkasi, ko mokysis. TB DP suteikia galimybę pasirinkti mokykloje studijuojamus dalykus pagal turimus pomėgius, akademines ambicijas ar įsivardintas asmenines stiprybes.

Mokoma holistiškai. Programa reikalauja aukštos motyvacijos, akademinio atkaklumo ir įsitraukimo, bet taip pat siekia užtikrinti pusiausvyrą tarp akademinės ir kitokios veiklos, sudaro galimybes kūrybinei veiklai, savęs lavinimui ir atsakingam įsitraukimui į vietinių ir tarptautinių bendruomenių veiklą.

Lavina gebėjimus ir kompetencijas. TB DP mokiniai turi geresnius kritinio mąstymo gebėjimus, yra ypatingai raštingi ir akademiškai išprusę, išmoksta įsipareigoti ir išlaikyti atkaklumą pasiekti tikslų, mokosi iš klaidų, turi ypatinagi gerus laiko valdymo įgūdžius, išmoksta ieškoti kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų, atvirai bendrauja ir efektyviai bendradarbiauja.

Įgalina mokytis visą gyvenimą. Dėka dinamiškumo, nuoseklaus mokymosi, aukštų akademinių lūkesčių programa ypatingai sustiprina mokinių gebėjimą mokytis savarankiškai, įtvirtina išskirtinius mokymosi įgūdžius ir išlavina mokinių darbo etiką ir asmeninę atsakomybę.

Ko ir kaip mokosi TB DP mokiniai?

Mūsų mokiniai yra savarankiški ir motyvuoti jauni žmonės, kurie ne tik atkakliai siekia aukštų akademinių rezultatų, bet ir tampa atsakingais bendruomenės nariais. Mokykloje jie auga kaip globalaus pasaulio piliečiai ir kelia sudėtingus klausimus. Ieškodami atsakymų, jie išsiugdo suvokimą, kad mokymąsis nenutrūksta visą gyvenimą.  

Karalienės Mortos mokykloje Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra skirta vienuoliktokams ir dvyliktokams. Šiose klasėse mokiniai mokosi angliškai pagal TBO sukurtą tarptautinę programą, laiko standartizuotus testus ir egzaminus, tokius pat kaip ir kitose TB mokyklose.

Ši aukštus akademinius lūkesčius kelianti, bet puikiai subalansuota programa mokiniams suteikia galimybę įgyti ypatingai vertingą kompetencijų rinkinį. Sėkmingai programą pabaigę mokiniai:

-pasižymi puikiu analitiniu mąstymu,

-moka atlikti tyrimą įvairiais klausimais, 

-efektyviai komunikuoja keliomis kalbomis, 

-išsiskiria išlavintomis socialinėmis kompetencijomis,

-yra ypatingai savarankiški ir turi puikius savipagalbos įgūdžius.

Per dvejus metus, kiekvienas TB mokinys mokosi šešių pasirinktų akademinių dalykų. Be to, visi diplomo siekiantys mokiniai papildomai imasi šių privalomų kursų ir veiklų: 

-rašo Išplėstinį rašinį, 

-nagrinėja Pažinimo teorijos kursą,

-vykdo projektinę CAS (angl. Creativity, Activity, Service) programos veiklą. 

Pastarieji TB filosofijoje vadinami branduolio dalykais ir jais siekiama išplėsti mokinių akademinius patyrimus bei sudaryti galimybę įgyjamas žinias ir kompetencijas taikyti praktikoje.

6 pasirenkamieji dalykai

Kiekvienas TB Diplomo programos mokinys iš mokyklos siūlomų akademinių dalykų renkasi mokytis šešis – tris aukštesniuoju lygiu (HL) ir tris standartiniu (SL). 

Būtina pasirinkti bent po vieną dalyką iš visų šių grupių:

Grupė 1. Kalbos ir literatūros studijos: lietuvių literatūra (Lithuanian A).

Grupė 2. Užsienio kalba: anglų k. (English B), ispanų k. (nuo pradžių - Spanish ab initio).

Grupė 3. Socialiniai mokslai: istorija (History)geografija (Geography), ekonomika (Economics) ir tarptautinė politika (Global Politics)

Grupė 4. Gamtos mokslai: biologija, chemija ir fizika.

Grupė 5. Matematikos mokslai: matematika ir matematinė analizė

Kaip šeštąjį dalyką mokiniai renkasi dar vieną dalyką iš antros (ispanų kalbą nuo pradžių) trečios arba ketvirtos grupės.

Dalykus mokiniai renkasi pagal savo pomėgius, stiprybes, polinkius ar tolesnių studijų siekius. 

Visų įvardintų dalykų, išskyrus lietuvių kalbos kursą, mokiniai mokosi anglų kalba, atlikdami mokytojo angliškai pateikiamas užduotis, tyrinėdami anglišką literatūrą, atlikdami angliškus testus.

Antrųjų mokslo metų pabaigoje mokiniai laiko kiekvieno dalyko standartizuotą egzaminą. Egzamino rezultatus vertina išoriniai vertintojai skalėje nuo 1 iki 7. Kurso baigiamąjį pažymį, kuris įrašomas į TB diplomą, sudaro bendras šių egzaminų bei nustatytų kurso eigoje mokinio atliktų praktinių darbų įvertinimas.

Branduolio dalykai

CAS (Creativity, Activity, Service) – Kūrybinė, fizinė ir socialinė veikla

Šio kurso rėmuose per dvejus programos metus šalia akademinės programos mokiniai imasi projektų, kurių tikslas – auginti įvairius mokinio gebėjimus ir asmenybės puses. Kurso metu atliekama veikla nėra vertinama pažymiu, tačiau mokinys, norintis gauti TB diplomą, privalo veiklos imtis rimtai ir pasiekti konkrečių rezultatatų.

CAS yra esminė ir unikali TB Diplomo programos dalis, suteikianti galimybes įveiklinti socialinę atsakomybę, tobulėti kaip asmenybėms ir mėgautis mokyklos gyvenimu. Ji padeda mokiniams suvokti užklasinę veiklą kaip kasdienybės dalį, o jos pagalba mokiniai mokomi išlaikyti pusiausvyrą tarp akademinės ir kitos asmenybę auginančios veiklos. 

CAS rėmuose mokiniai inicijuoja ir atkakliai įgyvendina asmeninius ar bendruomeninius projektus visose išvardintose srityse: 

-Kūrybiškumas: menas bei kitos veiklos, lavinančios kūrybinį mąstymą.

-Fizinė veikla: sportas ar kita veikla, ugdanti sveikos gyvensenos įgūdžius.

-Socialinė veikla: neapmokama, savanoriška veikla, kurios metu auginamos mokinio socialinės kompetencijos ir rūpestis kitais bendruomenės nariais ar aplinka.

Šių veiklų metu mokiniai mokosi dirbti draugėje, užmegzti ryšius, išdrįsti imtis pokyčio, spręsti problemas bei priimti sprendimus.

Pažinimo teorija

Tai dar vienas TB programą iš kitų išskiriantis elementas. Kursą mokantys mokytojas mokinius kviečia apmąstyti pažinimą kaip socialinį konstruktą ir ieškoti atsakymo į klausimą, kaip mes žinome tai, ką teigiame žiną. 

Dvejus metus trunkančio kurso metu mokiniai kelia ir nagrinėja klausimus įvairiose pažinimo srityse, mokiniai:

-aiškiau suvokia pažinimo proceso daugiasluoksniškumą,

-įsivardina ir įsivertina savo turimas nuostatas,

-lavina gebėjimą įžvelgti skirtingas perspektyvas,

-padaro įžvalgų srityse ar klausimais, kurių anksčiau niekada nebuvo apmąstę,

-įvertina mokomųjų dalykų sąsajas,

-lavina kritinį mąstymą ir tobulina analitinius įgūdžius. 

Pažinimo teorijos kursas vertinamas pristatymu žodžiu ir mokinio rašomu 1600 žodžių rašiniu. 

Išplėstinis rašinys  

Kiekvienas mokinys pasirenka temą viename iš savo studijuojamų dalykų, ją ištyrinėja ir rašo 4000 žodžių apimties akademinį rašto darbą.

Šio akademinio darbo turinys labai priklauso nuo to, kokią temą ar dalyką mokinys pasirenka. Istorinį ar literatūrinį klausimą tyrinėjančio mokinio darbas bus labiau panašus į įprastą akademinį rašinį. Gamtos mokslus pasirinkęs mokinys galbūt atliks mokslinį eksperimentą, kurio rezultatus aprašys savo darbe. Na o išplėstinis rašinys matematikos tema gali tapti unikalaus sprendinio paieškomis ir jo aprašymu.

Išplėstinio rašinio pagalba mokiniai ne tik gilinasi į juos dominančią, asmeniškai pasirinką sritį, bet ir lavina vėliau universitete ypatingai praversiančius gebėjimus: akademinio tyrimo įgūdžius, išmoksta akademiškai rašyti ir perpranta akademinio integralumo svarbą. 

Tiek Pažinimo teorijos kursas, tiek Išplėstinis rašinys yra vertinami pažymiu, kuris įrašomas į mokinio IB diplomą.

Dažnai užduodami klausimai

Kodėl KMM pasirinko Tarptautinio bakalaureato diplomo programą?

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa atspindi KMM lūkesčius mokyklą baigiantiems moksleiviams. Nuo „Vaikystės Sodo" ir pirmų klasių KMM skiepijame tvirtą vertybinį pagrindą, ugdome gebėjimus ir keliame aukštus lūkesčius mokinių akademiniams pasiekimams, ką pratęsia ir sustiprina TB diplomo programa. Esame įsitikinę, kad būtent šios programos diplomą gavę mūsų absolventai bus akademiškai išprusę, globaliai mąstantys jauni vaikinai ir merginos, galėsiantys tęsti studijas geriausiuose universitetuose.   

Ar KMM bus galima mokytis ir pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programą?

KMM tikime, kad TB diplomo programa yra geriausia, ką vyriausiųjų klasių mokiniui gali duoti mokykla, todėl nuo vienuoliktos klasės kviesime mokytis tik pagal šią programą. 

Kaip atrodo TB mokinio diena?

TB mokinio diena trunka panašiai tiek, kiek ir įprastos programos mokinio diena. Pamokos prasideda 8.30, o baigiasi 15.30. Vis tik yra ir skirtumų:

-pamokos organizuojamos blokais po dvi, kad užtektų laiko išsamesnėms diskusijoms ir gilesniam dalyko studijavimui;

-skiriamas laikas savarankiškam mokymuisi dienos eigoje, kuris gali vykti mokyklos mokymosi erdvėse ar bibliotekoje;

-TB mokiniai daug laiko praleidžia laboratorijoje ar atlikdami savo inicijuotus tyrimus;

-kiekvienas imasi CAS veiklos, kuri gali būti įgyvendinama tiek dienos eigoje, tiek po pamokų.

Laiką po pamokų TB mokiniai skiria papildomam mokymuisi, namų užduotims, rašto darbų rašymui, pristatymų rengimui, bendriems projektams, pasirengimui egzaminams. Tačiau jų kasdienybė neapsiriboja vien akademine veikla. Tinkamai planuojantiems savo darbus ir jų neatidėliojantiems, pakanka laiko ir užklasinei veiklai, ir pomėgiams, ir bendravimui su šeima ar draugais.

Ar TB DP gali mokytis visi mokiniai, ar keliami specialūs reikalavimai?

TB programa yra atvira visiems 10 klasę baigusiems mokiniams. Mokslai programoje vyksta anglų kalba, tad tikimės, kad kiekvienas KMM TB diplomo programoje mokytis pradėsiantis mokinys pademonstruos bent B2 lygio anglų kalbos žinias. Jei jaučiate, kad jūsų kalbinės žinios nėra pakankamos, pasikonsultuokite su mumis. Sprendimą dėl mokinio priėmimo mokytis visada priimame įvertinę bendrą mokinio pasirengimą, charakterio savybes ar kitas svarbias aplinkybes.

Kaip TB DP paruošia mokinį universitetui?

Kitų mokyklų praktika rodo, kad didelė dalis TB DP sėkmingai baigusių mokinių toliau mokslus tęsia vertinamuose užsienio universitetuose. Pastariesiems TB diplomo programa yra gerai pažįstama: universitetai noriai priima gerus rezultatus pademonstravusius mokinius, nes programa vadovaujasi nuosekliais standartais ir labai aiškiais vertinimo kriterijais.

Norintiems studijuoti Lietuvoje taip pat yra geros galimybės, nes TB egzaminų rezultatai vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis verčiami lietuviškos sistemos pažymiais ir stojamaisiais balais, o TB programos metu išsiugdytos charakterio savybės leidžia siekti rimtų universitetinių ambicijų. 

Ko imtis, jei toliau norėsiu studijuoti Lietuvoje?

TB diplomą gavęs mokinys turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl diplomo pripažinimo. 

Kiekvieno dalyko pažymių atitikmenis nustato LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V-932 ”Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“. Atitikmenys pateikiami šio įsakymo 1 priede „Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų atitikmenys“. 

Daugiau informacijos apie diplomo pripažinimą rasite LAMA BPO svetainėje adresu https://bakalauras.lamabpo.lt/...

Kas nutinka, jei mokinys neišlaiko TB egzamino ar egzaminų?

TB egzamino neišlaikęs mokinys, jį gali perlaikyti artimiausioje ar tolimesnėje egzaminų sesijoje. 

TB diplomo negavęs mokinys gauna TB kurso sertifikatą, dokumentą, kuris informuoja apie tai, kuriuos TB dalykus mokinys lankė ir kokiu rezultatu buvo įvertinti jo pasiekimai. Toks sertifikatas Lietuvoje nėra pakankamas mokiniui, norinčiam toliau studijuoti aukštojoje mokykloje. Tiesa, kai kurios užsienio aukštosios mokyklos priima mokinius ir su sertifikatais, jei jie atliepia keliamus reikalavimus. 

TB diplomo negavęs mokinys, gali registruotis laikyti lietuviškus brandos egzaminus ir gauti nacionalinį brandos atestatą. 

Ar galiu programos viduryje persigalvoti ir mokytis pagal nacionalinę programą? 

Taip, jei mokinys nebenori tęsti TB programos, jis gali tęsti mokslus pagal nacionalinę ar kitą pasirinktą programą. 

Kur galiu rasti daugiau informacijos?

-Daugiau informacijos apie TB: https://www.ibo.org/

-Daugiau informacijos apie TB diplomo programą: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/ 

-Daugiau informacijos apie TB diplomo programos mokinių priėmimą į universitetus: https://www.ibo.org/university-admission/

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2022 Karalienės Mortos mokykla