Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

UGDYMAS

Autorinė dr. A. Landsbergienės kontekstinio ugdymo sistema

Pirmieji Lietuvoje pradėjome ugdymą kontekste ir sistemiškai bei visapusiai ugdome pagal autorinius dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo principus.

Kas yra kontekstinis ugdymas?

VAIKAS. Ugdymo proceso centre visuomet yra vaikas. Mokome vaiką, o ne dalykų. Ugdymo procesas yra pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams ir planuojamas atsižvelgiant į vaiko aplinkos kontekstą bei amžiaus tarpsnio ypatumus.

UGDYTOJAI: tėvai, mokytojai, specialistai ir aplinka. Visi žmonės, padedantys vaikui augti bei aplinka, kurioje jis auga, formuoja vaiko požiūrį, suteikia kuo daugiau galimybių tobulėti, kelia aukštus lūkesčius.

KOMPETENCIJOS. Kompetencijos - tai įgūdžiai, kurie padeda vaikams tapti sėkmingais ateityje, kupinoje pokyčių ir iššūkių. Ugdome: charakterį, adaptabilumą, skaitmeninį raštingumą, globalų mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, komunikacinius gebėjimus, gebėjimą mąstyti inovatyviai.

UGDANČIOS VEIKLOS. Kompetencijas ugdome sistemiškai, kūrybiškai ir žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas, taip suteikdami vaikui galimybę išbandyti ir išreikšti save įvairiose srityse ir mokytis įsitraukus. 


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Daugiausia dėmesio skiriame trims kolonoms
  • Gamtos mokslams / pasaulio pažinimui

  • Matematikai / Informacinėms technologijoms

  • Užsienio kalboms


Suderinamumas su Lietuvos pradinio ugdymo bendrąja programa

Dirbame pagal Lietuvos pradinio ugdymo bendrąją programą. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokiniai mokosi ne tik darbo pamokoje, bet ir pačių mokymosi būdų.

Kontekstinis ugdymas

Aplinką pažįstame per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą. Kontekstinis ugdymas akcentuoja holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai skiriasi nuo tarpusavyje nesusijusių faktų mokymo.

Teminis ugdymas

Mokomės ne pamokomis, o temomis. Išsamiai aptariame tą pačią temą matematikos, lietuvių kalbos, gamtos pažinimo, muzikos ir net kūno kultūros pamokose. Padedame mokiniams lengviau įsisąmoninti žinias, kurias jie veiksmingiau pritaikys ir panaudos realiame gyvenime.

Integruotas ugdymas

Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą. Tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias daugumą disciplinų. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti.

Aktyvaus mokymosi metodai

Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose.

Pozityvi disciplina

Kuriame abipuse pagarba paremtus vaikų ir suaugusiųjų santykius. Pagrindinis pozityvios disciplinos principas - ugdyti ir auklėti padrąsinant, o ne baudžiant.

Vertybinis ugdymas

Vertybės yra KMM bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes.

Kritinis mąstymas

Laviname kritinį mąstymą, kad vaikai gebėtų kritiškai mąstyti, įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti situaciją, kiekvienu klausimu pasirinkti protingą poziciją.

Klasė - visas pasaulis!

Mūsų klasė - visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.

Akredituota Kembridžo mokykla

Karalienės Mortos mokyklai suteiktas Kembridžo mokyklos statusas įpareigoja užtikrinti nustatytų reikalavimų vykdymą ir standartų atitikimą bei garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią ugdymo kokybę.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Ugdymo programa

Tarptautinės Kembridžo ugdymo programos yra sukurtos bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintais švietimo ekspertais ir žymiausiais pasaulio universitetais. Pradinėje Karalienės Mortos mokykloje mokiniai ugdomi pagal Cambridge Primary (skirtą 5 – 11 metų vaikams) ugdymo programą. Karalienės Mortos mokykloje Kembridžo ugdymo programos (matematikos ir gamtos mokslų) yra integruotos su bendrosiomis Lietuvos ugdymo programomis.

Ugdymo programos standartai

Kembridžo ugdymo programos turi aiškias gaires, nustatytus standartus ir vertinimo sistemą. Mokytojams suteikiama išsami medžiaga, kad galėtų efektyviai planuoti ir vykdyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų Kembridžo programas. Programa sudaryta taip, kad mokytojas galėtų atsižvelgti ir į individualaus mokinio, ir į visos klasės stiprybes ir silpnybes.

Vertinimo standartai

Pasiekimų vertinimo standartai užtikrina, kad mokinių pasiekimų rezultatai yra patikimi ir objektyvūs, atitinkantys pasaulinius standartus. Pasiekimams matuoti naudojami tarptautiniu mastu įvertinti testai – tai suteikia papildomo pasitikėjimo tėvams dėl vertinimo objektyvumo ir patikimumo. Mokykloje suteikiamos dvi vertinimo galimybės – progreso testai Cambridge Progress Checker ir egzaminas Cambridge Checkpoint.  Sėkmingai pabaigę kiekvieną ugdymo programą Karalienės Mortos mokyklos mokiniai turės galimybę laikyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų egzaminus - baigę penktąją Karalienės Mortos mokyklos klasę Cambridge Primary Checkpoint. Išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautiniai sertifikatai.

Nuolatinis tobulėjimas

Kembridžas nuolat tobulina ugdymo programas, du kartus per mokslo metus atnaujina pagalbinę medžiagą mokytojams, reguliariai organizuoja tarptautines švietimo konferencijas, mokytojai ir mokyklų vadovai nuolat tobulinasi ir savo praktika bei žiniomis dalijasi su kitomis Kembridžo mokyklomis visame pasaulyje.

Tarptautinė patirtis

Tapusi tarptautinės Kembridžo ugdymo bendruomenės dalimi, Karalienės Mortos mokykla betarpiškai bendradarbiauja su tarptautiniais ugdymo profesionalais ir lyderiais, gauna visapusę pagalbą integruojant ugdymo programas, dvikalbę praktiką ir vykdant kasdienę veiklą: rengiant ugdymo planus, vertinimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos užtikrinimą, įrengiant klases (mokymo(si) aplinką), naudojantis gerąja patirtimi ir idėjomis iš kitų Kembridžo mokyklų, mokytojų ir mokinių visame pasaulyje.

Vertybės ir galimybės

Kembridžo mokiniai yra savimi pasitikintys, atsakingi, reflektyvūs, imlūs naujovėms ir įsitraukę į įvairias veiklas - pasiruošę sėkmingai įveikti nuolat kintančio šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Lyderiaujantys pasaulio universitetai ir darbdaviai pripažįsta ir vertina Kembridžo kvalifikaciją, kaip akademinių gebėjimų įvertinimą. Tad mokiniams, baigusiems tokias mokyklas, yra lengviau įstoti į pasaulinį pripažinimą turinčius universitetus.

Ką darome kitaip

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti
Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Norime ne tik išmokyti, bet ir įskiepyti vaikams norą mokytis visą gyvenimą. Noras mokytis ir tobulėti yra užkoduotas kiekvieno mažo žmogaus DNR grandinėje, tad mūsų užduotis - skatinti šį norą ir kurti tokią aplinką, į kurią vaikas kiekvieną dieną vėl norėtų sugrįžti.

Vienijanti filosofija
Vienijanti filosofija

Tikime, kad lavindami vaikus ir ugdydami mokytojus, tėvus, visuomenę, mes įgyvendiname geresnio pasaulio viziją.

Pilietiškumas
Pilietiškumas

Visos klasės Karalienės Mortos mokykloje pavadintos žymių Lietuvos istorinių asmenybių vardais. Aktyviai švenčiame nacionalines šventes, kiekvieną pirmadienį bendraračio metu kartu giedame Tautišką giesmę.

Tarptautinis kontekstas
Tarptautinis kontekstas

Klasėse aptariame aktualius pasaulio įvykius, kuriame projektus apie įvairių tarptautinių organizacijų atstovus arba žmones, pakeitusius istoriją - kovojusius už lygias teises, žodžio laisvę, demokratiją ir pan.

Socialiniai projektai
Socialiniai projektai

Organizuojame konferencijas lavinimo ir ugdymo, mergaičių lyderystės skatinimo bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo temomis.

Empirinis mokymas
Empirinis mokymas

Visas temas praturtiname išvykomis, projektinėmis užduotimis ir eksperimentais. Vaikai mokosi per potyrius.

Nuolatinė kaita ir vystymasis
Nuolatinė kaita ir vystymasis

Pasaulis kinta. Mes keičiamės sykiu. Nuolat ir neišvengiamai.

Knygų skaitymai
Knygų skaitymai

Skaitome kasdien! Padedame vaikams pasirinkti tai, kas jiems tikrai įdomu, naudinga ir skaitymo procesą padaro efektyvų. Tam puikiai tinka didžiulė mokyklos biblioteka ir bibliotekos kiekvienoje klasėje. Viską, ką perskaitome, būtinai aptariame! Svarbiausia ne mechaniškai skaityti, o suprasti, išanalizuoti ir diskutuoti.

Zona be patyčių
Zona be patyčių

Patyčios mūsų mokykloje yra tabu. Visoje mokykloje veikia zona be patyčių. Mokyklos pedagogai ir psichologai nuolat kalbasi su vaikais apie tai, kokią žalą žmogui daro fizinis ir emocinis smurtas.

Emocinis ugdymas
Emocinis ugdymas

Tai gebėjimas valdyti savo jausmus. Mums svarbu ne tik suteikti vaikui žinių, bet ir nuolat lavinti jo emocinį intelektą, išmokyti puikiai prisitaikyti prie ne visuomet draugiško pasaulio.

Mokytojų akademija
Mokytojų akademija

Visi mūsų pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje “Mokytojų akademijoje” - periodiškai vykstančiuose tęstiniuose mokymuose.

Rūpinamės aplinka
Rūpinamės aplinka

Rūšiuojame, taupome gamtinius išteklius. Kartu su bendruomene organizuojame Blusų turgų, kurio metu parduodame arba dovanojame nebereikalingus, bet dar naudingus daiktus ir taip mažiname nesaikingą vartojimą.

Autorinė dr. A. LANDSBERGIENĖS KONTEKSTINIO UGDYMO SISTEMA

Pirmieji Lietuvoje pradėjome ugdymą kontekste ir sistemiškai bei visapusiai ugdome pagal autorinius dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo principus.

Kas yra kontekstinis ugdymas?

VAIKAS. Ugdymo proceso centre visuomet yra vaikas. Mokome vaiką, o ne dalykų. Ugdymo procesas yra pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams ir planuojamas atsižvelgiant į vaiko aplinkos kontekstą bei amžiaus tarpsnio ypatumus.

UGDYTOJAI: tėvai, mokytojai, specialistai ir aplinka. Visi žmonės, padedantys vaikui augti bei aplinka, kurioje jis auga, formuoja vaiko požiūrį, suteikia kuo daugiau galimybių tobulėti, kelia aukštus lūkesčius.

KOMPETENCIJOS. Kompetencijos - tai įgūdžiai, kurie padeda vaikams tapti sėkmingais ateityje, kupinoje pokyčių ir iššūkių. Ugdome: charakterį, adaptabilumą, skaitmeninį raštingumą, globalų mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, komunikacinius gebėjimus, gebėjimą mąstyti inovatyviai.

UGDANČIOS VEIKLOS. Kompetencijas ugdome sistemiškai, kūrybiškai ir žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas, taip suteikdami vaikui galimybę išbandyti ir išreikšti save įvairiose srityse ir mokytis įsitraukus.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Daugiausia dėmesio skiriame trims kolonoms
  • Gamtos mokslams

  • Matematikai / Informacinėms technologijoms

  • Užsienio kalboms

Suderinamumas su Lietuvos bendrąja ugdymo programa

Dirbame pagal Lietuvos bendrąją ugdymo programą. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokytojai vadovaujasi aktyviais mokymosi metodais, o mokiniai įgyja ne tik žinių, bet ir gebėjimų.

Kontekstinis ugdymas

Aplinką pažįstame per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą. Kontekstinis ugdymas akcentuoja holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai skiriasi nuo tarpusavyje nesusijusių faktų mokymo.

Integruotas ugdymas

Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą - tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias visas arba daugumą disciplinų. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti.

Klasė - visas pasaulis!

Mūsų klasė - visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.

Aktyvaus mokymosi metodai

Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose.

Pozityvi disciplina

Kuriame abipuse pagarba paremtus vaikų ir suaugusiųjų santykius. Pagrindinis pozityvios disciplinos principas - ugdyti ir auklėti padrąsinant, o ne baudžiant.

Vertybinis ugdymas

Vertybės yra KMM bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes.

Kritinis mąstymas

Laviname kritinį mąstymą, kad vaikai gebėtų kritiškai mąstyti, įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti situaciją, kiekvienu klausimu pasirinkti protingą poziciją.

Akredituota Kembridžo mokykla

Karalienės Mortos mokyklai suteiktas Kembridžo mokyklos statusas įpareigoja užtikrinti nustatytų reikalavimų vykdymą ir standartų atitikimą bei garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią ugdymo kokybę.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Ugdymo programa

Tarptautinės Kembridžo ugdymo programos yra sukurtos bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintais švietimo ekspertais ir žymiausiais pasaulio universitetais. Pagrindinėje Karalienės Mortos mokykloje mokiniai ugdomi pagal Cambridge Secondary 1 (skirtą 11 - 14 metų vaikams) ugdymo programą. Karalienės Mortos mokykloje Kembridžo ugdymo programos (matematikos ir gamtos mokslų) yra integruotos su bendrosiomis Lietuvos ugdymo programomis.

Ugdymo programos standartai

Kembridžo ugdymo programos turi aiškias gaires, nustatytus standartus ir vertinimo sistemą. Mokytojams suteikiama išsami medžiaga, kad galėtų efektyviai planuoti ir vykdyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų Kembridžo programas. Programa sudaryta taip, kad mokytojas galėtų atsižvelgti ir į individualaus mokinio, ir į visos klasės stiprybes ir silpnybes.

Vertinimo standartai

Pasiekimų vertinimo standartai užtikrina, kad mokinių pasiekimų rezultatai yra patikimi ir objektyvūs, atitinkantys pasaulinius standartus. Pasiekimams matuoti naudojami tarptautiniu mastu įvertinti testai – tai suteikia papildomo pasitikėjimo tėvams dėl vertinimo objektyvumo ir patikimumo. Mokykloje suteikiamos dvi vertinimo galimybės – progreso testai Cambridge Progress Checker ir egzaminas Cambridge Checkpoint.  Sėkmingai pabaigę kiekvieną ugdymo programą Karalienės Mortos mokyklos mokiniai turės galimybę laikyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų egzaminus - baigę aštuntąją Karalienės Mortos mokyklos klasę Cambridge Secondary 1 Checkpoint. Išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautiniai sertifikatai.

Nuolatinis tobulėjimas

Kembridžas nuolat tobulina ugdymo programas, du kartus per mokslo metus atnaujina pagalbinę medžiagą mokytojams, reguliariai organizuoja tarptautines švietimo konferencijas, mokytojai ir mokyklų vadovai nuolat tobulinasi ir savo praktika bei žiniomis dalijasi su kitomis Kembridžo mokyklomis visame pasaulyje.

Tarptautinė patirtis

Tapusi tarptautinės Kembridžo ugdymo bendruomenės dalimi, Karalienės Mortos mokykla betarpiškai bendradarbiauja su tarptautiniais ugdymo profesionalais ir lyderiais, gauna visapusę pagalbą integruojant ugdymo programas, dvikalbę praktiką ir vykdant kasdienę veiklą: rengiant ugdymo planus, vertinimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos užtikrinimą, įrengiant klases (mokymo(si) aplinką), naudojantis gerąja patirtimi ir idėjomis iš kitų Kembridžo mokyklų, mokytojų ir mokinių visame pasaulyje.

Vertybės ir galimybės

Kembridžo mokiniai yra savimi pasitikintys, atsakingi, reflektyvūs, imlūs naujovėms ir įsitraukę į įvairias veiklas - pasiruošę sėkmingai įveikti nuolat kintančio šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Lyderiaujantys pasaulio universitetai ir darbdaviai pripažįsta ir vertina Kembridžo kvalifikaciją, kaip akademinių gebėjimų įvertinimą. Tad mokiniams, baigusiems tokias mokyklas, yra lengviau įstoti į pasaulinį pripažinimą turinčius universitetus.

Ką darome kitaip

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti
Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Norime ne tik išmokyti, bet ir įskiepyti vaikams norą mokytis visą gyvenimą. Noras mokytis ir tobulėti yra užkoduotas kiekvieno mažo žmogaus DNR grandinėje, tad mūsų užduotis - skatinti šį norą ir kurti tokią aplinką, į kurią vaikas kiekvieną dieną vėl norėtų sugrįžti.

Vienijanti filosofija
Vienijanti filosofija

Tikime, kad lavindami vaikus ir ugdydami mokytojus, tėvus, visuomenę, mes įgyvendiname geresnio pasaulio viziją.

Pilietiškumas
Pilietiškumas

Visos klasės Karalienės Mortos mokykloje pavadintos žymių Lietuvos istorinių asmenybių vardais. Aktyviai švenčiame nacionalines šventes, kiekvieną pirmadienį bendraračio metu kartu giedame Tautišką giesmę.

Tarptautinis kontekstas
Tarptautinis kontekstas

Klasėse aptariame aktualius pasaulio įvykius, kuriame projektus apie įvairių tarptautinių organizacijų atstovus arba žmones, pakeitusius istoriją - kovojusius už lygias teises, žodžio laisvę, demokratiją ir pan.

Socialiniai projektai
Socialiniai projektai

Organizuojame konferencijas lavinimo ir ugdymo, mergaičių lyderystės skatinimo bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo temomis.

Empirinis mokymas
Empirinis mokymas

Visas temas praturtiname išvykomis, projektinėmis užduotimis ir eksperimentais. Vaikai mokosi per potyrius.

Nuolatinė kaita ir vystymasis
Nuolatinė kaita ir vystymasis

Pasaulis kinta. Mes keičiamės sykiu. Nuolat ir neišvengiamai.

Knygų skaitymai
Knygų skaitymai

Skaitome kasdien! Padedame vaikams pasirinkti tai, kas jiems tikrai įdomu, naudinga ir skaitymo procesą padaro efektyvų. Tam puikiai tinka didžiulė mokyklos biblioteka ir bibliotekos kiekvienoje klasėje. Viską, ką perskaitome, būtinai aptariame! Svarbiausia ne mechaniškai skaityti, o suprasti, išanalizuoti ir diskutuoti.

Zona be patyčių
Zona be patyčių

Patyčios mūsų mokykloje yra tabu. Visoje mokykloje veikia zona be patyčių. Mokyklos pedagogai ir psichologai nuolat kalbasi su vaikais apie tai, kokią žalą žmogui daro fizinis ir emocinis smurtas.

Emocinis ugdymas
Emocinis ugdymas

Tai gebėjimas valdyti savo jausmus. Mums svarbu ne tik suteikti vaikui žinių, bet ir nuolat lavinti jo emocinį intelektą, išmokyti puikiai prisitaikyti prie ne visuomet draugiško pasaulio.

Mokytojų akademija
Mokytojų akademija

Visi mūsų pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje “Mokytojų akademijoje” - periodiškai vykstančiuose tęstiniuose mokymuose.

Rūpinamės aplinka
Rūpinamės aplinka

Rūšiuojame, taupome gamtinius išteklius. Kartu su bendruomene organizuojame Blusų turgų, kurio metu parduodame arba dovanojame nebereikalingus, bet dar naudingus daiktus ir taip mažiname nesaikingą vartojimą.

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos (IB DP) mokykla

Pabaik mokyklą turėdamas Tarptautinio bakalaureato diplomą!

Karalienės Mortos mokyklos mokiniai mokyklą pabaigia turėdami plačiai tarptautinės bendruomenės pripažįstamą Tarptautinio bakalaureato (International Baccalaureate, toliau – IB) diplomą. 

IB diplomą rankose laikantys mokiniai yra stiprūs akademiškai, pasižymi analitiniu mąstymu, yra atkaklūs, turi puikius mokymosi įgūdžius bei stiprų socialinės atsakomybės jausmą. Programos metu gautos žinios ir kompetencijos įgalina mokinius toliau studijuoti geriausiose tarptautinėse ar Lietuvos aukštosiose mokyklose.


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA


Tarptautinio bakalaureato organizaciją (IBO) 1968 n. Ženevoje įkūrė grupė progresyvių ir talentingų švietimo entuziastų, kurie siekė įtvirtinti kitokį, labiau į tarptautinę bendruomenę orientuotą požiūrį į švietimą. Nuo to laiko pagal standartizuotas IB programas mokoma keliuose tūkstančiuose griežtą autorizacijos procesą įveikusių pasaulio mokyklų.

KAIP IR KO MOKOSI IB MOKINIAI?

Mūsų mokiniai yra savarankiški ir motyvuoti jauni žmonės, kurie ne tik atkakliai siekia aukštų akademinių rezultatų, bet ir tampa atsakingais bendruomenės nariais. Mokykloje jie auga kaip globalaus pasaulio piliečiai ir kelia sudėtingus klausimus. Ieškodami atsakymų, jie išsiugdo suvokimą, kad mokymąsis nenutrūksta visą gyvenimą.  

Karalienės Mortos mokyklos Diplomo programa yra skirta vienuoliktokams ir dvyliktokams. Šiose klasėse mokiniai mokosi angliškai pagal IBO sukurtą tarptautinę programą, laiko standartizuotus testus ir egzaminus, tokius pat kaip ir kitose IB mokyklose.

Ši aukštus akademinius lūkesčius kelianti, bet puikiai subalansuota programa mokiniams suteikia galimybę įgyti ypatingai vertingą kompetencijų rinkinį. Sėkmingai programą pabaigę mokiniai:

-pasižymi puikiu analitiniu mąstymu,

-moka atlikti tyrimą įvairiais klausimais, 

-efektyviai komunikuoja keliomis kalbomis, 

-išsiskiria išlavintomis socialinėmis kompetencijomis,

-yra ypatingai savarankiški ir turi puikius savipagalbos įgūdžius.

Per dvejus metus, kiekvienas IB mokinys mokosi šešių pasirinktų akademinių dalykų. Be to, visi diplomo siekiantys mokiniai papildomai imasi šių privalomų kursų ir veiklų: 

-rašo Išplėstinį rašinį, 

-nagrinėja Pažinimo teorijos kursą,

-vykdo projektinę CAS (angl. Creativity, Activity, Service) programos veiklą. 

Pastarieji IB filosofijoje vadinami branduolio dalykais ir jais siekiama išplėsti mokinių akademinius patyrimus bei sudaryti galimybę įgyjamas žinias ir kompetencijas taikyti praktikoje.

6 pasirenkamieji dalykai

Kiekvienas IB Diplomo programos mokinys iš mokyklos siūlomų akademinių dalykų renkasi mokytis šešis – tris aukštesniuoju lygiu (HL) ir tris standartiniu (SL). 

Būtina pasirinkti bent po vieną dalyką iš visų šių grupių:

Grupė 1. Kalbos ir literatūros studijos: lietuvių literatūra.

Grupė 2. Užsienio kalba: anglų k.

Grupė 3. Socialiniai mokslai: istorija ir geografija.

Grupė 4. Gamtos mokslai: biologija, chemija ir fizika.

Grupė 5. Matematikos mokslai: matematinė analizė

Kaip šeštąjį dalyką mokiniai renkasi dar vieną kursą iš trečios ar ketvirtos grupės.

Dalykus mokiniai renkasi pagal savo pomėgius, stiprybes, polinkius ar tolesnių studijų siekius. 

Visų įvardintų dalykų, išskyrus lietuvių kalbos kursą, mokiniai mokosi anglų kalba, atlikdami mokytojo angliškai pateikiamas užduotis, tyrinėdami anglišką literatūrą, atlikdami angliškus testus.

Antrųjų mokslo metų pabaigoje mokiniai laiko kiekvieno dalyko IBO parengtą standartizuotą egzaminą. Egzamino rezultatus vertina išoriniai vertintojai skalėje nuo 1 iki 7. Kurso baigiamąjį pažymį, kuris įrašomas į IB diplomą, sudaro bendras šių egzaminų bei nustatytų kurso eigoje mokinio atliktų praktinių darbų įvertinimas.

Dvejų metų eigoje mokiniai:

-imasi daugybės praktinių darbų,

-studijuoja eilę temų ir literatūros,

-atlieka tyrimus įvairiais klausimais,

-vykdo asmeninius ar komandinius projektus,

-kasdien dalyvauja diskusijose aktualiais ir sudėtingais klausimais,

-rašo rašinius,

-kuria įvairių formų pristatymus,

-inicijuoja, organizuoja, kuria.

Branduolio dalykai

CAS (Creativity, Activity, Service) – Kūrybinė, fizinė ir socialinė veikla

Šio kurso rėmuose per dvejus programos metus šalia akademinės programos mokiniai imasi projektų, kurių tikslas – auginti įvairius mokinio gebėjimus ir asmenybės puses. Kurso metu atliekama veikla nėra vertinama pažymiu, tačiau mokinys, norintis gauti IB diplomą, privalo veiklos imtis rimtai ir pasiekti konkrečių rezultatatų.

CAS yra esminė ir unikali IB Diplomo programos dalis, suteikianti galimybes įveiklinti socialinę atsakomybę, tobulėti kaip asmenybėms ir mėgautis mokyklos gyvenimu. Ji padeda mokiniams suvokti užklasinę veiklą kaip kasdienybės dalį, o jos pagalba mokiniai mokomi išlaikyti pusiausvyrą tarp akademinės ir kitos asmenybę auginančios veiklos. 

CAS rėmuose mokiniai inicijuoja ir atkakliai įgyvendina asmeninius ar bendruomeninius projektus visose išvardintose srityse: 

-Kūrybiškumas: menas bei kitos veiklos, lavinančios kūrybinį mąstymą.

-Fizinė veikla: sportas ar kita veikla, ugdanti sveikos gyvensenos įgūdžius.

-Socialinė veikla: neapmokama, savanoriška veikla, kurios metu auginamos mokinio socialinės kompetencijos ir rūpestis kitais bendruomenės nariais ar aplinka.

Šių veiklų metu mokiniai mokosi dirbti draugėje, užmegzti ryšius, išdrįsti imtis pokyčio, spręsti problemas bei priimti sprendimus.

Pažinimo teorija

Tai dar vienas IB programą iš kitų išskiriantis elementas. Kursą mokantys mokytojas mokinius kviečia apmąstyti pažinimą kaip socialinį konstruktą ir ieškoti atsakymo į klausimą, kaip mes žinome tai, ką teigiame žiną. 

Dvejus metus trunkančio kurso metu mokiniai kelia ir nagrinėja klausimus įvairiose pažinimo srityse, ko pagalba mokiniai:

-aiškiau suvokia pažinimo proceso daugiasluoksniškumą,

-įsivardina ir įsivertina savo turimas nuostatas,

-lavina gebėjimą įžvelgti skirtingas perspektyvas,

-padaro įžvalgų srityse ar klausimais, kurių anksčiau niekada nebuvo apmąstę,

-įvertina mokomųjų dalykų sąsajas,

-lavina kritinį mąstymą ir tobulina analitinius įgūdžius. 

Pažinimo teorijos kursas vertinamas pristatymu žodžiu ir mokinio rašomu 1600 žodžių rašiniu. 

Išplėstinis rašinys  

Kiekvienas mokinys pasirenka temą viename iš savo studijuojamų dalykų, ją ištyrinėja ir rašo 4000 žodžių apimties akademinį rašto darbą.

Šio akademinio darbo turinys labai priklauso nuo to, kokią temą ar dalyką mokinys pasirenka. Istorinį ar literatūrinį klausimą tyrinėjančio mokinio darbas bus labiau panašus į įprastą akademinį rašinį. Gamtos mokslus pasirinkęs mokinys galbūt atliks mokslinį eksperimentą, kurio rezultatus aprašys savo darbe. Na o išplėstinis rašinys matematikos tema gali tapti unikalaus sprendinio paieškomis ir jo aprašymu.

Išplėstinio rašinio pagalba mokiniai ne tik gilinasi į juos dominančią, asmeniškai pasirinką sritį, bet ir lavina vėliau universitete ypatingai praversiančius gebėjimus: akademinio tyrimo įgūdžius, išmoksta akademiškai rašyti ir perpranta akademinio integralumo svarbą. 

Tiek Pažinimo teorijos kursas, tiek Išplėstinis rašinys yra vertinami pažymiu, kuris įrašomas į mokinio IB diplomą.

KAIP MES MOKOME?

Visi Karalienės Mortos mokyklos IB mokiniai turi įgyję specialią kvalifikaciją, suteikiančią mokytis mokinius pagal IB programą. 

IB Diplomo programos mokytojai:

-moko akademiškai tyrinėti, 

-perprasti sąvokas ir reiškinius bei jų tarpdalykines sąsajas,

-atsižvelgia į globąlų ir lokalų mokomo turinio kontekstą, 

-moko dirbti komandoje ir bendradarbiauti, 

-atliepia kiekvieno mokinio poreikius diferencijuodami turinį ir mokymo formas,

-mokiniams teikia aktyvų grįžtamąjį ryšį.

Mūsų mokyklos mokytojais yra atsidavę ir entuziastingi pedagogai, savo mokiniuose matantys ateities pasaulio piliečius. Per dvejus metus mokytojai lavina IB mokinio paveiksle įvardintas mokinių savybes: 

-Žingeidumą

-Išprusimą

-Kritinį mąstymą

-Komunikabilumą

-Principingumą

-Atvirumą pasauliui

-Rūpestingumą

-Drąsą priimti iššūkius

-Vidinę pusiausvyrą 

-Reflektyvumą

Išvardintos IB mokinio paveikslo savybės puikiai atliepia mokyklos siekį ugdyti kūrybingus, tvritus, drąsius, jautrius ir pagarbius jaunus vyrus ir moteris, kurie išmokę vertinti savo tapatybę lietuviškoje mokykloje taptų tikrais pasaulio piliečiais. 

Mokytojai siekia, kad jų mokiniai išsiugdytų valią, norą ir reikiamas kompetencijas reikalingas sėkmingai mokytis ir tyrinėti visą gyvenimą. Mes matome savo mokinius kaip tuos, kurie drąsiai imsis ieškoti efektyvių sprendimų jų pačių ar tarptautinei bendruomenei kylantiems iššūkiams. 

KODĖL TURĖTUM RINKTIS IB?

Mokiniai puikiai išlavina kalbinius įgūdžius:

-Puikiai angliškai kalbantys mokiniai naudojasi plačiais informaciniais resursais, efektyviai bendrauja, įsitraukia į tarptautinius klausimus ir turi platesnį pasirinkimą studijoms po mokyklos. 

-Ši dinamiška programa mokiniams kelia aukštus akademinius lūkesčius, skatina drįsti naujoms patirtims, išeiti iš komforto zonos, siekti tikslų, nebijoti klaidų ir iššūkių ir taip paaugti kiekvieną dieną. 

Mokiniai išnaudoja savo potencialą ir renkasi, ko mokysis:

-Diplomo programa suteikia galimybę pasirinkti mokykloje studijuojamus dalykus pagal turimus pomėgius, akademines ambicijas ar įsivardintas asmenines stiprybes. 

-Programa reikalauja aukštos motyvacijos, akademinio atkaklumo ir įsitraukimo, bet taip pat siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp akademijos ir kitokios veiklos, sudarant galimybes mokinių kūrybinei veiklai, savęs lavinimui ir atsakingam įsitraukimui į vietinių ar tarptautinių bendruomenių veiklą.

-Programa moko įsivertinti stiprybes ir auginti asmenines savybes, kurios kelia iššūkių.  

Mokoma holistiškai ir lavinami 21 a. gebėjimai

-IB Diplomo programos mokiniai: 

     -turi geresnius kritinio mąstymo gebėjimus,

     -yra ypatingai raštingi ir akademiškai išprusę,

     -išmoksta įsipareigoti ir išlaikyti atkaklumą siekti tikslų,

     -mokosi iš klaidų,

     -turi ypatingai gerus laiko valdymo įgūdžius, 

     -išmoksta ieškoti kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų,

     -atvirai bendrauja ir efektyviai bendradarbiauja.

-Dėka savo dinamiškumo, nuoseklaus mokymosi, aukštų akademinių lūkesčių, programa ypatingai sustiprina mokinių gebėjimą mokytis savarankiškai, įtvirtina išskirtinius mokymosi įgūdžius ir išlavina mokinių darbo etiką ir asmeninę atsakomybę. 

-Sėkmingai programą pabaigę mokiniai gauna pasiūlymų studijuoti prestižiniuose pasaulio universitetuose. 

-Atsiranda vis daugiau tyrimais pagrįstų įrodymų, kad IB Diplomo programos mokiniai demonstruoja geresnį pasirengimą mokytis universitete ir prisitaikyti prie studentams keliamų reikalavimų. 

Įgalina mokytis visą gyvenimą ir atveria duris:

-Sėkmingai programą pabaigę mokiniai gauna pasiūlymų studijuoti prestižiniuose pasaulio universitetuose. 

-Atsiranda vis daugiau tyrimais pagrįstų įrodymų, kad IB Diplomo programos mokiniai demonstruoja geresnį pasirengimą mokytis universitete ir prisitaikyti prie studentams keliamų reikalavimų. 


Daugiau informacijos apie IB programą rasite čia:


VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2021 Karalienės Mortos mokykla