Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Pagrindinė mokykla

Vilnius ir Kaunas

Pirmieji Lietuvoje pradėjome ugdymą kontekste ir sistemiškai bei visapusiai ugdome pagal autorinius dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo principus.

Kas yra kontekstinis ugdymas?

VAIKAS

Ugdymo proceso centre visuomet yra vaikas. Mokome vaiką, o ne dalykų. Ugdymo procesas yra pritaikytas kiekvieno vaiko poreikiams ir planuojamas atsižvelgiant į vaiko aplinkos kontekstą bei amžiaus tarpsnio ypatumus.

UGDYTOJAI: tėvai, mokytojai, specialistai ir aplinka. Visi žmonės, padedantys vaikui augti bei aplinka, kurioje jis auga, formuoja vaiko požiūrį, suteikia kuo daugiau galimybių tobulėti, kelia aukštus lūkesčius.


KOMPETENCIJOS

Kompetencijos – tai įgūdžiai, kurie padeda vaikams tapti sėkmingais ateityje, kupinoje pokyčių ir iššūkių. Ugdome: charakterį, adaptabilumą, skaitmeninį raštingumą, globalų mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, komunikacinius gebėjimus, gebėjimą mąstyti inovatyviai.

UGDANČIOS VEIKLOS

Kompetencijas ugdome sistemiškai, kūrybiškai ir žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas, taip suteikdami vaikui galimybę išbandyti ir išreikšti save įvairiose srityse ir mokytis įsitraukus.


Nuo 2022 – 2023 m.m. mokyklos kontekstinio ugdymo programą papildė finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo dalys. Mokiniai, remiantis amžiaus tarpsniu, susipažįsta su verslo ir ekonomikos mokslų sritimis, profesiniu rengimu, mokosi ekonomikos per žaidimą bei įgyja antreprenerystės ir finansinio raštingumo pagrindus.

Į pagrindinio ugdymo programa  įtraukiamas ir debatų bei viešojo kalbėjimo mokymas pagal unikalią formaliojo ugdymo programą. Debatai tampa formaliojo ugdymo dalimi, papildančia mokinių ugdymą komunikacinių viešojo kalbėjimo, debatavimo ir argumentavimo gebėjimų stiprinimu. Siekiant tęstinumo gimnazijoje, debatų aukštesnėse klasėse yra mokoma anglų kalba.


Karalienės Mortos mokykla
Daugiausia dėmesio skiriame trims kolonoms
  • Gamtos mokslams / pasaulio pažinimui
  • Matematikai / Informacinėms technologijoms
  • Užsienio kalboms
Karalienės Mortos mokykla
Suderinamumas su Lietuvos pagrindinio ugdymo bendrąja programa

Dirbame pagal Lietuvos pradinio ugdymo bendrąją programą. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokiniai mokosi ne tik darbo pamokoje, bet ir pačių mokymosi būdų.

Karalienės Mortos mokykla
Kontekstinis ugdymas

Aplinką pažįstame per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą. Kontekstinis ugdymas akcentuoja holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai skiriasi nuo tarpusavyje nesusijusių faktų mokymo.

Karalienės Mortos mokykla
Teminis ugdymas

Mokomės ne pamokomis, o temomis. Išsamiai aptariame tą pačią temą matematikos, lietuvių kalbos, gamtos pažinimo, muzikos ir net kūno kultūros pamokose. Padedame mokiniams lengviau įsisąmoninti žinias, kurias jie veiksmingiau pritaikys ir panaudos realiame gyvenime.

Karalienės Mortos mokykla
Integruotas ugdymas

Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą. Tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias daugumą disciplinų. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti.

Karalienės Mortos mokykla
Aktyvaus mokymosi metodai

Taikome aktyvaus mokymosi metodus: įtraukianti paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, minčių lietus, savarankiškas mokymasis ir daugybė kitų. Taip mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įprastose ir netikėtose situacijose.

Karalienės Mortos mokykla
Pozityvi disciplina

Kuriame abipuse pagarba paremtus vaikų ir suaugusiųjų santykius. Pagrindinis pozityvios disciplinos principas – ugdyti ir auklėti padrąsinant, o ne baudžiant.

Karalienės Mortos mokykla
Vertybinis ugdymas

Vertybės yra KMM bendruomenės pamatas. Ugdome kūrybingas, pagarbias, drąsias, tvirtas ir jautrias asmenybes.

Karalienės Mortos mokykla
Kritinis mąstymas

Laviname kritinį mąstymą, kad vaikai gebėtų kritiškai mąstyti, įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti situaciją, kiekvienu klausimu pasirinkti protingą poziciją.

Karalienės Mortos mokykla
Verslumo ugdymas

Pirmieji įtraukėme „Junior achievement” pamokas visose ugdymo pakopose – verslumo mokome nuo pirmos klasės iki mokyklos baigimo.

Karalienės Mortos mokykla
Klasė – visas pasaulis!

Mūsų klasė – visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.

Karalienės Mortos mokykla
Viešasis kalbėjimas ir debatai

Esame pirmieji Lietuvoje, kurie nuo 2022/2023 m. m. į formaliojo ugdymo programą įtraukė debatų bei viešojo kalbėjimo pamokas.

Akredituota Kembridžo mokykla

Karalienės Mortos mokyklai suteiktas Kembridžo mokyklos statusas įpareigoja užtikrinti nustatytų reikalavimų vykdymą ir standartų atitikimą bei garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią ugdymo kokybę.

Daugiau apie Kembridžo programą
Karalienės Mortos mokykla
Ugdymo programa
Karalienės Mortos mokykla

„Karalienės Mortos“ privati pagrindinė mokykla kviečia mokytis nuo penktos iki devintos klasės, 11-14 metų vaikus. Ugdome ne tik pagal Nacionalinę bendrojo ugdymo programą, bet ir pagal Tarptautinės Kembridžo programos (Cambridge Secondary) nustatytus mokymo programos standartus. Unikali Kembridžo programa yra sukurta bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintais švietimo ekspertais ir žymiausiais pasaulio universitetais. „Karalienės Mortos“ privati pagrindinė mokykla garantuoja Kembridžo standartą atitinkančią mokymo kokybę bei moksliškai patvirtintų reikalavimų vykdymą.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Ugdymo programos standartai
Karalienės Mortos mokykla

Kembridžo ugdymo programos turi aiškias gaires, nustatytus standartus ir vertinimo sistemą. Mokytojams suteikiama išsami medžiaga, kad galėtų efektyviai planuoti ir vykdyti anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų Kembridžo programas. Programa sudaryta taip, kad mokytojas galėtų atsižvelgti ir į individualaus mokinio, ir į visos klasės stiprybes ir silpnybes.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Vertinimo standartai
Karalienės Mortos mokykla

Pasiekimų vertinimo standartai užtikrina, kad mokinių pasiekimų rezultatai yra patikimi ir objektyvūs, atitinkantys pasaulinius standartus. Pasiekimams matuoti naudojami tarptautiniu mastu įvertinti testai – tai suteikia papildomo pasitikėjimo tėvams dėl vertinimo objektyvumo ir patikimumo. Mokykloje suteikiamos dvi vertinimo galimybės – progreso testai Cambridge Progress Checker ir egzaminas Cambridge Checkpoint.  Baigdami penktą klasę mūsų mokiniai laiko Cambridge Primary Checkpoint – anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų egzaminus. Išlaikiusiems egzaminus įteikiami tarptautiniai sertifikatai.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Nuolatinis tobulėjimas
Karalienės Mortos mokykla

Kembridžas nuolat tobulina ugdymo programas, du kartus per mokslo metus atnaujina pagalbinę medžiagą mokytojams, reguliariai organizuoja tarptautines švietimo konferencijas, mokytojai ir mokyklų vadovai nuolat tobulinasi ir savo praktika bei žiniomis dalijasi su kitomis Kembridžo mokyklomis visame pasaulyje.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Tarptautinė patirtis
Karalienės Mortos mokykla

Tapusi tarptautinės Kembridžo ugdymo bendruomenės dalimi, Karalienės Mortos mokykla betarpiškai bendradarbiauja su tarptautiniais ugdymo profesionalais ir lyderiais, gauna visapusę pagalbą integruojant ugdymo programas, dvikalbę praktiką ir vykdant kasdienę veiklą: rengiant ugdymo planus, vertinimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos užtikrinimą, įrengiant klases (mokymo(si) aplinką), naudojantis gerąja patirtimi ir idėjomis iš kitų Kembridžo mokyklų, mokytojų ir mokinių visame pasaulyje.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Vertybės ir galimybės
Karalienės Mortos mokykla

Kembridžo mokiniai yra savimi pasitikintys, atsakingi, reflektyvūs, imlūs naujovėms ir įsitraukę į įvairias veiklas – pasiruošę sėkmingai įveikti nuolat kintančio šiuolaikinio pasaulio iššūkius. Lyderiaujantys pasaulio universitetai ir darbdaviai pripažįsta ir vertina Kembridžo kvalifikaciją, kaip akademinių gebėjimų įvertinimą. Tad mokiniams, baigusiems tokias mokyklas, yra lengviau įstoti į pasaulinį pripažinimą turinčius universitetus.

Karalienės Mortos mokykla
Ką darome kitaip?
Mokykla, į kurią vaikai nori eiti
Karalienės Mortos mokykla

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Norime ne tik išmokyti, bet ir įskiepyti vaikams norą mokytis visą gyvenimą. Noras mokytis ir tobulėti yra užkoduotas kiekvieno mažo žmogaus DNR grandinėje, tad mūsų užduotis – skatinti šį norą ir kurti tokią aplinką, į kurią vaikas kiekvieną dieną vėl norėtų sugrįžti.

Vienijanti filosofija
Karalienės Mortos mokykla

Vienijanti filosofija

Tikime, kad lavindami vaikus ir ugdydami mokytojus, tėvus, visuomenę, mes įgyvendiname geresnio pasaulio viziją.

Pilietiškumas
Karalienės Mortos mokykla

Pilietiškumas

Visos klasės Karalienės Mortos mokykloje pavadintos žymių Lietuvos istorinių asmenybių vardais. Aktyviai švenčiame nacionalines šventes, kiekvieną pirmadienį bendraračio metu kartu giedame Tautišką giesmę.

Tarptautinis kontekstas
Karalienės Mortos mokykla

Tarptautinis kontekstas

Klasėse aptariame aktualius pasaulio įvykius, kuriame projektus apie įvairių tarptautinių organizacijų atstovus arba žmones, pakeitusius istoriją – kovojusius už lygias teises, žodžio laisvę, demokratiją ir pan.

Socialiniai projektai
Karalienės Mortos mokykla

Socialiniai projektai

Organizuojame konferencijas lavinimo ir ugdymo, mergaičių lyderystės skatinimo bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo temomis.

Empirinis mokymas
Karalienės Mortos mokykla

Empirinis mokymas

Visas temas praturtiname išvykomis, projektinėmis užduotimis ir eksperimentais. Vaikai mokosi per potyrius.

Nuolatinė kaita ir vystymasis
Karalienės Mortos mokykla

Nuolatinė kaita ir vystymasis

Pasaulis kinta. Mes keičiamės sykiu. Nuolat ir neišvengiamai.

Knygų skaitymai
Karalienės Mortos mokykla

Knygų skaitymai

Skaitome kasdien! Padedame vaikams pasirinkti tai, kas jiems tikrai įdomu, naudinga ir skaitymo procesą padaro efektyvų. Viską, ką perskaitome, būtinai aptariame! Svarbiausia ne mechaniškai skaityti, o suprasti, išanalizuoti ir diskutuoti.

Zona be patyčių
Karalienės Mortos mokykla

Zona be patyčių

Patyčios mūsų mokykloje yra tabu. Visoje mokykloje veikia zona be patyčių. Mokyklos pedagogai ir psichologai nuolat kalbasi su vaikais apie tai, kokią žalą žmogui daro fizinis ir emocinis smurtas.

Emocinis ugdymas
Karalienės Mortos mokykla

Emocinis ugdymas

Tai gebėjimas valdyti savo jausmus. Mums svarbu ne tik suteikti vaikui žinių, bet ir nuolat lavinti jo emocinį intelektą, išmokyti puikiai prisitaikyti prie ne visuomet draugiško pasaulio.

Mokytojų akademija
Karalienės Mortos mokykla

Mokytojų akademija

Visi mūsų pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje “Mokytojų akademijoje” – periodiškai vykstančiuose tęstiniuose mokymuose.

Rūpinamės aplinka
Karalienės Mortos mokykla

Rūpinamės aplinka

Rūšiuojame, taupome gamtinius išteklius. Kartu su bendruomene organizuojame Blusų turgų, kurio metu parduodame arba dovanojame nebereikalingus, bet dar naudingus daiktus ir taip mažiname nesaikingą vartojimą.

Pasimatuok mokyklą Registracija

Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui.