Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas
Mūsų tikslas – užauginti kartą, kuri sieks mokytis visą gyvenimą!

Dr. Austėja Landsbergienė

Steigėja

Visos mokyklos visame pasaulyje siekia tų pačių tikslų, tačiau būdai, kaip tai įgyvendinama, yra labai įvairūs.

Žinios yra labai svarbu. Žinios yra įrankis, kuris mums padeda realizuoti savo gebėjimus. Tačiau, jei neturėsime gebėjimų, jokios žinios nepadės. Gebėjimai ir vidinė motyvacija yra tai, ko labiausiai reikia XXI amžiaus vaikui.

Vaikai, kurie šiandien tik pradeda mokytis mokykloje, ją baigę rinksis tokias profesijas, apie kurias net neįsivaizduojame. Kaip mes galime juos paruošti ateičiai, apie kurią nieko nežinome?

Tikiu, kad vienintelis būdas paruošti ateičiai yra puoselėti jų laisvę, drąsą, skatinti kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei tikėjimą, kad visas pasaulis yra jų rankose. Tokie vaikai, manau, gebės panaudoti įgytas žinias, nebijos kaitos ir drąsiai ieškos sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria.

Toks yra „Karalienės Mortos“ mokyklos tikslas – kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.

Ateitį kursiančias asmenybes dr. Austėjos Lansbergienės mokykla lavina, remdamasi pažangia autorine mokyklos įkūrėjos kontekstinio ugdymo sistema, kuri moksleivius skatina mąstyti globaliai, drąsina jų žingeidumą ir kasdieninį tobulėjimą per įdomias veiklas, akademinį išsilavinimą, vertybių ir emocinio intelekto puoselėjimą.

Sužinokite apie mus ir mūsų unikalų privatų ugdymą daugiau!

2022
2021 03 23
KMM – Tarptautinio Bakalaureato mokykla
Karalienės Mortos mokykla tapo Tarptautinio Bakalaureato pasaulio mokyklų nare ir gali ugdyti moksleivius pagal Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą. Toks ugdymas yra vertinamas kaip išsilavinimo kokybės standartas ir yra pripažįstamas visame pasaulyje.
Karalienės Mortos mokykla
2020
2020 01 02
Nauji Vilniaus KMM namai!
Karalienės Mortos mokykla
2019
2019 09 01
KMM gimnazija
Rugsėjį pasitikome pirmuosius mokyklos gimnazistus – devintokus!
Karalienės Mortos mokykla
2017
2017 04 13
Akredituota Kembridžo mokykla!
Jungtinės Karalystės Kembridžo tarptautinis egzaminių centras (angl. Cambridge International Examinations) įregistravo Karalienės Mortos mokyklą kaip tarptautinę Kembridžo mokyklą ir išdavė sertifikatą, suteikiantį teisę vykdyti tarptautines Kembridžo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
Karalienės Mortos mokykla
2016
2016 09 01
Svajonių mokykla Kaune!
Kauno Karalienės Mortos pradinė mokykla įsikūrė naujame, specialiai mums suprojektuotame ir pastatytame moderniame pastate. Svajonių mokykla!
Karalienės Mortos mokykla
2015
2015 09 01
KMM jau ir pagrindinė mokykla!
Pagrindinė Karalienės Mortos mokykla Vilniuje pirmuosius penktokus pasitiko 2015 metų rugsėjo 1-ąją. Tuo metu su 15 penktokų dirbo net 10 pedagogų!
Karalienės Mortos mokykla
2015 09 01
KMM – Kaune!
Kaune startavome 2015/2016 mokslo metais su 2 klasėmis, 22 mokiniais ir 4 pedagogais.
Karalienės Mortos mokykla
2013
2013 09 01
Pradžių pradžia
Karalienės Mortos pradinė mokykla Vilniuje sulaukė pirmųjų mokinių! Pirmuosius mokslo metus pasitikome su 4 klasėmis (priešmokyklinukai ir pirmokai), 68 mokiniais ir 8 pedagogais.
Karalienės Mortos mokykla
XIII am.
Mokyklos vardo kilmė
Morta buvo vienintelė Lietuvos karalienė, karaliaus Mindaugo žmona. Ją pasirinkome dėl vertybių, kurios išlieka aktualios ir šiandien: tai Mortos modernių idėjų puoselėjimas, tvirtas charakteris, gebėjimas derinti šeimą ir darbą dar XIII amžiuje. Karalienės Mortos vardą pasirinkome dar ir todėl, kad Lietuvoje beveik nėra mokyklų, pavadintų intelektualių, autoritetingų ir Lietuvai nusipelniusių moterų vardais.
Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla

2013

Scroll down for more

#

kmm10

Dešimtmetis

2023 m. Karalienės Mortos mokykla atšventė savo 10-ąjį gimtadienį, todėl minėdami jį, skyrėme dovaną visiems Lietuvos tėvams ir pristatėme 10 laidų ciklą 13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene.

Ši klasė skirta ne mokiniams, o mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams. Kiekvieno mėnesio 10 dieną pristatėme naują laidą su trimis skirtingų sričių specialistais, kurie pasidalino patirtimis ir informacija, aktualia tėvams, auginantiems pradinukus, paauglius bei gimnazistus.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 2 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 3 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 4 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 5 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 6 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 7 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 8 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su Dr. Austėja Landsbergiene: 9 laida
Karalienės Mortos mokykla
13 KLASĖ su dr. Austėja Landsbergiene: 10 laida
Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Etikos kodeksas
Karalienės Mortos mokykla
Organizacijos etikos kodeksas

Vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokykla (toliau – Organizacija) yra inovatyvi, kūrybinga, socialiai atsakinga, skaidri bei etiška Organizacija. Įsipareigodami laikytis aukštų standartų, siekiame kurti kokybiškas ugdymo paslaugas, suteikti galimybę gauti globalų išsilavinimą kuo daugiau vaikų, auginti asmenybes, pasaulio piliečius bei įdarbinti savo srities profesionalus.

Organizacija remiasi žemiau išvardintomis pamatinėmis vertybėmis, taip užtikrindama profesionalią ir kokybišką veiklą. Šios pamatinės vertybės ir principai yra pagrindas visiems mūsų veiksmams, sprendimams ir santykiams, darbuojantis tikslų įgyvendinimo kryptimi, o taip pat užtikrinant vaikų, kuriuos ugdome drauge su tėvais, tobulėjimą. Šis Organizacijos etikos kodeksas taikomas visiems, kurie yra įdarbinti, sudarę sutartis arba kokiu nors kitu formaliu būdu yra susiję su organizacija. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, Organizacijos vidaus tvarkomis bei taisyklėmis.

Sąžiningumas 

Organizacija laikosi sąžiningo verslo principų: veikiame skaidriai ir patikimai, atskirdami viešuosius ir privačiuosius interesus. Laiku ir sąžiningai mokame mokesčius, netoleruojame nesąžiningo elgesio, įstatymų pažeidinėjimo, korupcijos, kyšių, papirkinėjimo, finansinių interesų siekimo atliekant darbines funkcijas. Sąžiningumo – kaip vienos iš kertinių vertybių – tikimės ir iš mus supančios aplinkos.

Skaidrumas

Organizacijos santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir visa supančia aplinka yra pagrįsti abipusiu atvirumu, tolerancija ir įsipareigojimų vykdymu. Laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių.
Mes griežtai nesiūlome ir nepriimame grynųjų pinigų, brangių dovanų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti vienokį ar kitokį sprendimą ar už jį atsilyginti. Dėmesys, bendradarbiavimas, atvirumas ir bendrystė – geriausia padėka tiek mums patiems, tiek mus supančiai aplinkai.

Reputacija

Vykdydami veiklą konkurencingoje aplinkoje, nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis, o santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Tokį elgesį labai vertiname ir to paties tikimės iš konkurentų.

Etiškas elgesys

Organizacijoje ir mus supančioje aplinkoje elgiamės dalykiškai: esame korektiški, mandagūs, laikomės bendravimo etikos taisyklių bei elgiamės taip, kad jokie veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai. Skatiname iniciatyvas, atviras diskusijas, bendradarbiavimą su mus supančia aplinka, bendruomene, valstybės institucijomis ir partneriais.

Tikime, kad laikydamiesi etiško elgesio normų ne tik mokyklų, sodelių teritorijose, bet ir vaikštant gatvėmis, naudojantis viešuoju transportu, vairuojant automobilį, paspirtuką, dviratį ar kitą transporto priemonę rodome teisingą ir gražų pavyzdį, kuriuo siekiame užkrėsti ir mus supančią aplinką.

Aplinka

Kasdieninėje veikloje, mus supančioje aplinkoje atsakingai tausojame gamtos išteklius, žaliavas, energiją. Kruopščiai renkamės, perkame ir naudojame produktus. Užtikriname tinkamą veikloje susidarančių atliekų tvarkymą, skatiname visą savo Organizacijos bendruomenę taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką, netoleruojame šiukšlinimo tiek mūsų teritorijoje, tiek ir visur kitur. Savo kasdieninėje aplinkoje dalinamės ir pritaikome jau panaudotus daiktus įvairioms veikloms.

Vykdydami savo veiklą, vadovaujamės tvaraus verslo principais, puoselėjame gerą ir saugią kaimynystę, esame patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Remiame ir prisidedame prie vietinių, nacionalinių ir  aplinkosauginių iniciatyvų, patys organizuojame aplinkos tvarkymą bei skatiname prie to prisidėti kitus.

Saugumas ir sveikata

Imamės prevencinių priemonių užtikrinti savo bendruomenės saugą bei sveikatą nuolat pagal naujausias rekomendacijas atnaujindami saugaus darbo taisykles, periodiškai organizuodami mokymus, dedami visas nuo Organizacijos galimybių priklausančias pastangas, kad visi kuo mažiau patirtume streso ir jaustumėmės saugūs tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai.

Skatiname, mokome valgyti sveiką, subalansuotą maistą, vengiame cukraus. Savo teritorijose įrengiame, puoselėjame miesto sodą, kuriame bendruomenės nariai augina daržoves, prieskonius, vaisius. Kviečiame ir palaikome aktyviai judančius nuo pačių jauniausių bendruomenės narių iki vadovų.

Tobulėjimo kultūra

Bendruomenės dalyviai aktyviai domisi naujausiais tyrimais, tarpusavyje dalinasi gautomis žiniomis, patirtimi, kompetencijomis, rengia arba dalyvauja mokymuose, konferencijose, mokslinėje veikloje. Skatiname ir palaikome, kai jaunieji bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, turnyruose, konferencijose ir džiugina puikiais pasiekimais.

Kiekvienas atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti visiems.

Asmens privatumo ir jo duomenų saugumas

Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei parinkdami tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų vizija

Drąsūs ir visą gyvenimą besimokantys

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų misija

Mes siekiame aukštų mokymosi rezultatų. Stipriname savo gebėjimus. Planuojame savo laiką ir keliame klausimus.

Mes esame drąsūs, tvirti, kūrybiški, pagarbūs, jautrūs.

Mes esame atsakingi Lietuvos piliečiai.

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų vertybės

Kūrybiškumas

Drąsa

Ambicingumas

Adaptabilumas

Pagarba

Tvirtumas

Jautrumas

Karalienės Mortos mokyklos stipendija

Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokyklos bendruomenė auga, suteikdama galimybę tobulėti vis daugiau vaikų. Stebėdami jų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Moksleivių sąrašus kasmet papildome – kiekvienais naujais mokslo metais sulaukiame dar daugiau gerų emocijų, šypsenų ir juoko. Norėdami, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę mokytis vienoje iš pažangiausių ir moderniausių Lietuvos mokyklų, nuo 2017/2018 mokslo metų skiriame stipendijas (nuolaidą ugdymo mokesčiui) motyvuotoms siekti visapusio išsilavinimo šeimoms, kurios neturi galimybės sumokėti už ugdymą privačioje mokykloje.

Stipendijos sąlygos 2023/2024 m. m. bus paskelbtos balandžio mėnesį. 

Daugiau
Karalienės Mortos mokykla