Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Lituanistinis mokymas

Jei gyvenate užsienyje ir ieškote būdo, kaip sudominti ir paskatinti savo vaikus mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą – kviečiame lituanistinio mokymo dalykų mokytis Karalienės Mortos mokykloje.

Užsiregistruokite individualiam pokalbiui, kurio metu atsakysime į visus jums rūpimus klausimus.

Kas yra lituanistinis mokymas?

Lituanistinis ugdymas mokyklinio amžiaus vaikams

KO MOKOME?

  • Lituanistinio mokymo dalykus pradinėje mokykloje (1-4 klasėse) sudaro lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas.
  • Pagrindinėje mokykloje (5-8 klasėse) mokome lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos bei Lietuvos geografijos (nuo 6 klasės).

Karalienės Mortos mokyklos lituanistinis ugdymas atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas.

KAIP MOKOME?

Mokytojas su 1-8 klasių mokiniais nuotolinėse pamokose susitinka du kartus per savaitę po 90 minučių (dvi sujungtos pamokos): darbo dieną po pamokų ir šeštadienį ryte. Pamokose dalyvauja iki 12 vaikų, tad vaikai turi galimybę susirasti lietuviškai kalbančių draugų. Papildomai vaikai mokosi savarankiškai pagal mokytojų parengtas užduotis.

Pagal unikalią programą paruoštas ir nuolatos tobulinamas lituanistinis ugdymas vaikus moko įtraukiai, be vadovėlių ir pratybų, pagal profesionalių mokytojų specialiai parengtą medžiagą.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Kaina

Lituanistinio ugdymo kaina pradinėje ir pagrindinėje mokykloje mėnesiui (2024/2025 mokslo metams, mokama 10 įmokų per metus) – 215 eurų/mėn.

Registracija

Lituanistinis ugdymas ikimokyklinio amžiaus vaikams

KO MOKOME?

  • Pamokos metu vaikai susipažįsta su Lietuva, jos gamta, kultūra ir tradicijomis, mokosi lietuviškų dainų, klausosi pasakų, atranda lietuviškai kalbančių draugų.
  • Po pamokėlės vaikus pasiekia temą atliepiančios užduotėlės bei logopedės pamokėlės vaizdo įrašas.

KAIP MOKOME?

Mokytojas su ikimokyklinukais (3-6 m.) nuotolinėse pamokose susitinka vieną kartą per savaitę (savaitgalį ryte) po 30 minučių. Pamokose dalyvauja iki 6 vaikų, tad mokytojas spėja užmegzti ryšį su kiekvienu.

Pagal unikalią programą paruoštas ir nuolatos tobulinamas lituanistinis ugdymas vaikus moko įtraukiai, pagal profesionalių mokytojų specialiai parengtą medžiagą.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Kaina

Lituanistinio ugdymo kaina ikimokyklinio amžiaus vaikams mėnesiui (2024/2025 mokslo metams, mokama 10 įmokų per metus) – 120 eurų/mėn.

Registracija
Ką reikėtų žinoti?
Karalienės Mortos mokykla
Kas gali mokytis lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis užsienyje gyvenantys vaikai, lankantys mokyklą (1-8 klasę) šalyje, kurioje gyvena, tačiau norintys mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą. Dirbame pagal bendrąsias lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, Lietuvos istorijos bei Lietuvos geografijos programas.

Karalienės Mortos mokykla
Kaip vyksta mokinio priėmimas mokytis lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Jei norite pasirinkti lituanistinį mokymą, užpildykite registracijos anketą: karalienesmortosmokykla.lt/registracija. Susisieksime su jūsų šeima ir pakviesime į individualų pokalbį. Po pokalbio kviesime vaiką atlikti akademinių gebėjimų testą, kad galėtume geriausiai pasiruošti mokinio atėjimui. Kai nuspręsite lankyti Karalienės Mortos lituanistinę mokyklą, kviesime pasirašyti ugdymo sutartį.

Karalienės Mortos mokykla
Kokių priemonių reikia vaikui mokantis lituanistinių dalykų nuotoliniu būdu?

Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys turėtų visus nuotoliniam ugdymui(si) reikalingus informacinių technologijų įrenginius (kompiuterį su ausinėmis, mikrofonu, vaizdo kamera, dokumentų spausdintuvą bei skaitytuvą ir kt.) su juose įdiegta programine įranga (Microsoft Teams, Microsoft One Note nuotolinio mokymo aplinkos platformas), o taip pat tinkamo greičio (ne mažiau kaip 10 Mb/s) interneto ryšį.

Karalienės Mortos mokykla
Kokios nuolaidos galioja broliams ir seserims?

Jei lituanistinę mokyklą lanko du ar daugiau brolių ar seserų, taikomos nuolaidos:

  • antram vaikui – 10%;
  • trečiam ir visiems kitiems vaikams – 15%.

Kontaktai

Karalienės Mortos mokykla

Viktorija Gubystaitė,

Lituanistinio ugdymo padalinio vadovė

viktorija.gubystaite@kmmokykla.lt

+37066716988

Kviečiu užsiregistruoti pokalbiui ir aptarti visus klausimus apie lituanistinį ugdymą Karalienės Mortos mokykloje.