Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Gimnazija

Vilnius ir Kaunas

Mūsų mokiniai yra savarankiški ir motyvuoti jauni žmonės, kurie ne tik atkakliai siekia aukštų akademinių rezultatų, bet ir tampa atsakingais bendruomenės nariais. „Karalienės Mortos“ privati gimnazija jaunąsias asmenybes augina kaip globalaus pasaulio piliečius, kurie keldami sudėtingus klausimus ir ieškodami atsakymų, išsiugdo suvokimą, kad mokymasis yra procesas, nenutrūkstantis visa gyvenimą.

Tarptautinis bakalaureatas – programa, kurią vertina Lietuvos bei pasaulio universitetai ir darbdaviai. Programa yra skirta vienuoliktokams ir dvyliktokams. Šiose klasėse mokiniai mokosi angliškai pagal TBO sukurtą tarptautinę programą, laiko standartizuotus testus ir egzaminus, tokius pat kaip ir kitose TB mokyklose visame pasaulyje.

Tarptautinio bakalaureato diplomą rankose laikantys mokiniai yra stiprūs akademiškai, pasižymi analitiniu mąstymu, yra atkaklūs, turi puikius mokymosi įgūdžius bei stiprų socialinės atsakomybės jausmą. Programos metu gautos žinios ir kompetencijos įgalina mokinius toliau studijuoti geriausiose tarptautinėse ar Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Karalienės Mortos privati gimnazija Vilniuje laukia 9-12 klasių mokinių, o Kaunas priima devintokus.

Devintokus kviečia Kaunas!


Džiugi žinia kauniečiams – nuo 2023/2024 mokslo metų Karalienės Mortos mokykla Kaune mokinius pakvietė į pirmąją gimnazijos klasę!


Jau dabar Kauno Karalienės Mortos mokykloje mokosi keli šimtai vaikų, todėl norime pasiūlyti ugdymo tęstinumą tiek dabartiniams, tiek naujiems KMM mokiniams, kurie ateityje planuoja rinktis Tarptautinio Bakalaureato mokslus, atidarydami pirmąją pre-IB klasę.

Kodėl verta rinktis Tarptautinį bakalaureatą?
Tarptautinis išsilavinimo standartas
Karalienės Mortos mokykla

TB diplomo programą kuria ir visų dalykų standartus nubrėžia tarptautiniai ekspertai. Programa yra nuolat atnaujinama, kad atspindėtų naujausius mokslinių tyrimų duomenis, tarptautines aktualijas bei atsižvelgtų į pagal šią programą mokančių mokytojų iš įvairių pasaulio šalių įvertinimus bei idėjas.

Karalienės Mortos mokykla
Atveria pasaulio universitetų duris.
Karalienės Mortos mokykla

TB mokyklos baigimo diplomas suteikia platesnes galimybes nei nacionalinis brandos atestatas. Sėkmingai TB diplomo programą pabaigęs mokinys yra laukiamas geriausiuose užsienio universitetuose, nes TB diplomas yra pripažįstamas kaip atliepiantis ypač aukštos kokybės tarptautiniu mastu pripažįstamą ugdymo standartą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad TB DP mokiniai demonstruoja geresnį pasirengimą mokytis universitete ir prisitaikyti prie studentams keliamų reikalavimų.

Karalienės Mortos mokykla
Išlavina kalbinius įgūdžius
Karalienės Mortos mokykla

Puikiai angliškai kalbantys mokiniai naudojasi plačiais informaciniais resursais, efektyviai bendrauja, įsitraukia į tarptautinius klausimus ir turi platesnį pasirinkimą studijoms po mokyklos.

Karalienės Mortos mokykla
Išnaudoja savo potencialą.
Karalienės Mortos mokykla

Ši dinamiška programa mokiniams kelia aukštus akademinius lūkesčius, skatina drįsti naujoms patirtims, išeiti iš komforto zonos, siekti tikslų, nebijoti klaidų ir iššūkių.

Karalienės Mortos mokykla
Mokiniai renkasi, ko mokysis
Karalienės Mortos mokykla

TB DP suteikia galimybę pasirinkti mokykloje studijuojamus dalykus pagal turimus pomėgius, akademines ambicijas ar įsivardintas asmenines stiprybes.

Karalienės Mortos mokykla
Mokoma holistiškai
Karalienės Mortos mokykla

Programa reikalauja aukštos motyvacijos, akademinio atkaklumo ir įsitraukimo, bet taip pat siekia užtikrinti pusiausvyrą tarp akademinės ir kitokios veiklos, sudaro galimybes kūrybinei veiklai, savęs lavinimui ir atsakingam įsitraukimui į vietinių ir tarptautinių bendruomenių veiklą.

Karalienės Mortos mokykla
Lavina gebėjimus ir kompetencijas
Karalienės Mortos mokykla

TB DP mokiniai turi geresnius kritinio mąstymo gebėjimus, yra ypatingai raštingi ir akademiškai išprusę, išmoksta įsipareigoti ir išlaikyti atkaklumą pasiekti tikslų, mokosi iš klaidų, turi ypatinagi gerus laiko valdymo įgūdžius, išmoksta ieškoti kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų, atvirai bendrauja ir efektyviai bendradarbiauja.

Karalienės Mortos mokykla
Įgalina mokytis visą gyvenimą
Karalienės Mortos mokykla

Dėka dinamiškumo, nuoseklaus mokymosi, aukštų akademinių lūkesčių programa ypatingai sustiprina mokinių gebėjimą mokytis savarankiškai, įtvirtina išskirtinius mokymosi įgūdžius ir išlavina mokinių darbo etiką ir asmeninę atsakomybę.

Karalienės Mortos mokykla

Pasiruošimas mokytis TB diplomo programoje

9-10 klasėse mokomės pagal Lietuvos bendrąsias ugdymo programas, papildytas Tarptautinio bakalaureto programos elementais. Skirtingus mokomuosius dalykus jungiame į bendrą visumą – tai leidžia rinktis plačias temas, apimančias visas arba daugumą disciplinų.


Ši programų integracija kelia mokiniams aukštus akademinius iššūkius, skatina išeiti iš komforto zonos, mokytis iš klaidų ir pasiruošti mokytis 11-12 kl. pagal Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą.


Taip ugdomi mokiniai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti,  kritiškai mąstyti, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti inovatyvių sprendimo būdų bei įgyja platesnį požiūrį į savo aplinkos ir globalius reiškinius. Ypatingą dėmesį skiriame siekiui “išmokyti mokytis”, tad mokytojai vadovaujasi aktyviais mokymosi metodais, o mokiniai įgyja ne tik žinių, bet ir gebėjimų.


 

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Pasimatuok mokyklą

Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui.