Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

LITUANISTINIS MOKYMAS

Lituanistinis mokymas gyvenantiems užsienyje

Jei gyvenate užsienyje ir ieškote būdo, kaip sudominti ir paskatinti savo vaikus mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą - kviečiame lituanistinio mokymo dalykų mokytis Karalienės Mortos mokykloje. 

Užsiregistruokite individualiam pokalbiui, kurio metu atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus - REGISTRACIJOS ANKETA

Lituanistinio mokymo dalykus pradinėje mokykloje (1-4 klasės) sudaro lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas, o pagrindinėje mokykloje (5-6 klasės) - lietuvių kalba, Lietuvos istorija, Lietuvos geografija (nuo 6 klasės).

Lietuvių kalbos ir apie Lietuvą vaikus mokome įtraukiai, be vadovėlių ir pratybų, pagal mokytojų specialiai parengtą medžiagą. Ugdymas atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas.

Mokytojas su vaikais nuotolinėse pamokose susitinka du kartus per savaitę po 90 minučių (dvi sujungtos pamokos): darbo dieną po pamokų ir šeštadienį ryte. Papildomai vaikai mokosi savarankiškai pagal mokytojų parengtas užduotis.


Formalus ugdymas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pritarė, kad Karalienės Mortos mokyka gali ugdyti užsienyje gyvenančius mokinius lituanistinio mokymų dalykų. Baigę lituanistinio mokymo programą mūsų mokyklos mokiniai gaus valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus - tad grįžus į Lietuvą vaikai galės tęsti ugdymą lietuviškoje mokykloje.


Lituanistinio mokymo ugdymo kaina mėnesiui (2022/2023 mokslo metams, mokama 10 įmokų per metus) - 192 eurų/mėn.

Stojamasis mokestis - 225 eurai.
Kas gali mokytis lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis užsienyje gyvenantys vaikai, kurie mokyklą lanko šalyje, kurioje gyvena, tačiau nori mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą (istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo). Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis 1-8 klasės mokiniai. Pabrėžiame, kad tai formalus ugdymas, atitinkantis Bendrojo ugdymo programas ir išduodami valstybės pripažinti išsilavinimą atitinkantys dokumentai.

Kaip vyksta mokinio priėmimas mokytis lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Jei norite pasirinkti lituanistinį mokymą, susisiekite su už priėmimą atsakingu darbuotoju tel. 8 699 84201. Priėmimo koordinatorius pakvies Jūsų šeimą (tėvus ir vaiką) į individualų pokalbį. 

Šeimai apsisprendus lankyti Karalienės Mortos mokyklą, būsimą mokinį pakviesime laikyti akademinių gebėjimų testo, kurio turinys skiriasi priklausomai nuo klasės.

Galutinis sprendimas dėl mokinio priėmimo bus priimtas įvertinus mokinio testo rezultatus.

Kokių priemonių reikia vaikui mokantis lituanistinių dalykų nuotoliniu būdu?

Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys, turėtų visus nuotoliniam ugdymui(si) reikalingus informacinių technologijų įrenginius (įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterį su ausinėmis, mikrofonu, vaizdo kamera, dokumentų spausdintuvą ir skaitytuvą) su juose įdiegta programine įranga (įskaitant, bet neapsiribojant, Microsoft Teams, Microsoft One Note nuotolinio mokymo aplinkos platformas), o taip pat tinkamo greičio (ne mažiau kaip 10 Mb/s) internetinį ryšį.

Ar mano vaikas turės klasiokus, ar bendraus?

Taip, vaikas bus priskirtas konkrečiai klasei ir turės galimybę nuotoliniu būdu bendrauti su klasiokais.

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2022 Karalienės Mortos mokykla