Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Karalienės Mortos mokyklos stipendija

Norime, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę mokytis vienoje iš pažangiausių ir moderniausių Lietuvos mokyklų, todėl ir šiemet kviečiame motyvuotus, bet už mokslą privačioje mokykloje negalinčius mokėti moksleivius, įgyti universitetų ir darbdavių pripažįstamą išsilavinimą.

Stebėdami Karalienės Mortos mokyklos stipendininkų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Atranka į stipendijų programą vyksta nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio vidurio. Vietų skaičius ribotas, todėl sutartys pasirašomos su pirmaisiais kandidatuvusiais ir kriterijus atitinkančiais mokiniais.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokyklos stipendijos skyrimo 2024/2025 mokslo metams tvarka
Karalienės Mortos mokyklos stipendijos skyrimo 2024/2025 mokslo metams tvarka

KMM stipendijos suteikimas reiškia, kad už moksleivio ugdymą nereikės mokėti vienkartinio stojamojo mokesčio, o ugdymo mokestis bus fiksuotas – 120 eurų per mėnesį (10 mokėjimų per metus)

KAS GALI KANDIDATUOTI?

  1. Mokiniai, motyvuotai siekiantys visapusio išsilavinimo ir neturintys galimybės pilnai mokėti už ugdymą Karalienės Mortos mokykloje
  2. Būsimi 1-12 klasių mokiniai (Vilniuje), 1-10 klasių mokiniai (Kaune)
  3. Būsimi 5-12 klasių mokiniai, kurių bendras paskutinių metų pažymių vidurkis ne žemesnis nei 9 balai ir žemiausias kiekvieno dalyko balas ne žemesnis nei 8 balai
  4. Motyvuoti ir gabūs 1-4 klasių moksleiviai
  5. Šeima, kuri finansiškai neišgalėtų mokėti už vaiko ugdymą KMM pilnos kainos
  6. Šeima, kuriai artimos KMM vertybės ir kuri yra pasiruošusi būti mokyklos ambasadore

ATRANKOS ETAPAI

  1. Registracijos anketos užpildymas: https://karalienesmortosmokykla.lt/kandidatuok-stipendijai/
  2. Dokumentų pateikimas (mokinio pasiekimų vertinimas ir charakteristika, šeimos pajamų deklaracija)
  3. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas
  4. Šeimos pokalbis su mokyklos vadovu

Atranka į stipendijų programą vyksta nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio vidurio. Vietų skaičius ribotas, todėl sutartys pasirašomos su pirmaisiais kandidatuvusiais ir kriterijus atitinkančiais mokiniais.

Stipendija suteikiama vieneriems mokslo metams ir gali būti pratęsiama, atsižvelgiant į mokinio metinius rezultatus.

Konkretų moksleivių skaičių, kuriems bus suteikiama stipendija, KMM nustato savo nuožiūra. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo/susitikimo rezultatai nekomentuojami. KMM komisija apie priimtus sprendimus tėvus/globėjus informuos tik asmeniškai el. paštu.

Daugiau informacijos: jolanta.labanauskiene@kmmokykla.lt