Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas
Švietimo eksperčių iš JAV konsultacijos KMM mokytojams
2018.04.10
Karalienės Mortos mokykla
Atgal

Visą šią savaitę Karalienės Mortos mokykloje lankosi keturios švietimo ekspertės iš JAV. Hilary Janks, Christine Johnston, Ann VanWig ir dr. Dea Conrad-Curry atvyko specialiai į Karalienės Mortos mokyklą, kad stebėdamos kasdienes pamokas klasėse patartų, kaip galėtume patobulinti darbą klasėse, kaip tikslingai motyvuoti vaikus.

Jos stebi pamokas, jas analizuoja, o dienos pabaigoje susitinka su mokytojais, jiems teikia grįžtamąjį ryšį, pasiūlymus, kaip būtų galima dar pagerinti jų vedamas pamoka. Jų žinios ir ilgametė darbo mokykloje patirtis yra neįkainojama. 


Christine Johnston yra St. George School, Ilinojaus valstijoje direktorė. Anksčiau Christine yra dirbusi gamtos mokslų mokytoja ir mokyklos administracijoje. Christine nuomone, mokytojui yra svarbiausia be išlygų mylėti savo darbą ir švietimą apskritai. Mokytojas turi nuolat tobulėti ir ieškoti naujų kelių, kaip pagerinti ugdymo procesą. Labai svarbu, kad mokiniai suprastų, jog klaidos yra neišvengiamos, tai tik žingsnis į geresnį supratimą (Christine žodžiais tariant „klaidos yra kelionė, ne galutinė stotelė”).

Christine turi lietuviškų šaknų – jos proseneliai emigravo iš Lietuvos 1891 metais. Tačiau Christine mama nuolat primindavo iš kur yra kilusi šeima ir puoselėjo šeimoje lietuviškas tradicijas.  Christine Johnston Karalienės Mortos mokykloje konsultuoja pradinės mokyklos (0- 2 klasių) mokytojus.


Hilary Janks yra į pensiją išėjusi profesorė iš Wits Universiteto pietų Afrikoje. Hilary yra mokytojų ugdymo ekspertė, raštingumo tyrinėtoja, turi daug tarptautinės patirties. Hilary mano, kad mokymosi pagrindas yra raštingumas ir skaičiavimas. Tačiau lygiai taip pat svarbu yra mokykloje ugdyti socialinius įgūdžius, diegti meilę mokymuisi, ugdyti smalsumą, pasitikėjimą ir kritinį mąstymą. Hilary nuomone itin svarbu surasti balansą tarp mokymosi, žaidimų, technologijų ir fizinio aktyvumo.

Hilary yra Lietuvos pilietė (jos seneliai iš Lietuvos emigravo 1920 metais), tačiau tai pirmasis jos apsilankymas Lietuvoje.  Hilary Janks Karalienės Mortos mokykloje dirba kartu su pradinės mokyklos (0- 2 klasių) mokytojais – kartu su Christine Johnston yra jų konsultantė ir mentorė.

Ann VanWing yra profesoriaus padėjėja Rytų Vašingtono Universitete, šiuo metu dirba su mokytojų edukacija, turi daug mokytojo darbo patirties. Be kasdienės patirties JAV, Ann yra lankiusi Kanados, Anglijos, Gvatemalos ir Latvijos mokyklas. Ann patinka stebėti klasėje dirbančius mokytojus, mokytis iš jų ir kartu perduoti kitų šalių praktiką, pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis, siūlyti naujas idėjas. Ann nuomone, švietime itin svarbus bendradarbiavimas – tarp mokytojo ir jo mokinių, taip pat tarp mokytojų. Ann kaip didžiausią iššūkį mokytojams įvardina spaudimą pasiekti aukštų akademinių rezultatų neskiriant pakankamai dėmesio planavimui ir bendradarbiavimui. Iš mokytojų visuomenė reikalauja labai daug (būti dalyko specialistu, patarėju, technologijų ekspertu, gydytoju ar sesele, batų taisytoju, mitybos specialistu … galite pratęsti sąrašą), tad mokytojams tampa sunku matyti save kaip švietimo pasaulio dalį. Mokytojui svarbiausia yra būti atkakliu ir nebijoti pasitraukti iš komforto zonos, išbandyti naujus ugdymo metodus ir strategijas.

Ann VanWing Karalienės Mortos mokykloje dirba su pradinės mokyklos (3 – 4 klasių) mokytojais.


Dr. Dea Conrad-Curry yra pedagogė, švietimo konsultantė ir mokytojų mentorė. Dea aštuoniolika metų dirbo mokytoja, prieš vienuolika metų įsteigė įmonę „Partner in Education” ir kaip švietimo konsultantė dirba JAV mokyklose, valstybinėse įstaigose ir švietimo ne pelno organizacijose. Jos tikslas – sukurti efektyvią profesinę ugdymo aplinką mokytojams ir vadovams.

Dr. Dea Conrad-Curry Karalienės Mortos mokykloje dirba su pagrindinės mokyklos (5-7 klasių) mokytojais.

Esame dėkingi Amerikos lietuviui John Irwin už dėmesį ir meilę Lietuvos švietimui! Jo dėka ši komanda lankosi mūsų mokykloje ir teikia mums išskirtinį savo dėmesį bei konsultacijas.

Džiaugiamės šia išskirtine galimybe turėti savo srities profesionales mūsų mokykloje visą savaitę! Tikime, kad jų nuoširdus ir profesionalus darbas su mūsų mokytojais įkvėps juos ir padrąsins tęsti šį atsakingą darbą. Švietimo eksperčių žvilgsnis iš šalies, jų ilgametė patirtis švietime bei noras dalintis yra tai, kas padės mums dar labiau augti ir užtikrinti mūsų teikiamo ugdymo kokybę!

Karalienės Mortos mokykla
Atgal