Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas
Gamtos mokslų olimpiada pradinukams. I turas
2021.03.12
Karalienės Mortos mokykla
Atgal

Dėmesio! Dėmesio! Šiemet jau 6 kartą vyks Karalienės Mortos mokyklos organizuojama „Gamtos mokslų olimpiada pradinukams“ – GMO. Kadangi žengėme į antrą penkmetį šiemet olimpiadoje kviečiame dalyvauti ne tik Vilniaus bei Kauno mokyklų pradinių klasių moksleivius, bet pradinukus iš visos Lietuvos. GMO I atrankinis turas pradinių klasių moksleiviams įvyks jau kovo 12 d.

Registracija: https://bit.ly/3asSLwb

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ GAMTOS MOKSLŲ OLIMPIADOS NUOSTATAI

I. Olimpiados tikslai

1.1. skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais;

1.2. ugdyti mokinių mokslinį kritinį mąstymą;

1.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą;

1.4. objektyviai įvertinti ir palyginti dalyvių gamtos mokslų žinias ir gebėjimus, reikalingus spręsti olimpiados užduotis, įvardinti nugalėtojus;

1.5. sukurti pradinių klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados organizavimo tradiciją Lietuvoje.

IIOlimpiados organizavimas

2.1. Atrankinis turas į Gamtos Mokslų Olimpiadą vyks 2021 m. kovo 12 d. užsiregistravusioje mokykloje;

2.2. Gamtos Mokslų Olimpiada vyks 2021 m. balandžio 30 d.:

2.2.1. Mokiniams, praėjusiems atrankinį turą,  olimpiada vyks Karalienės Mortos mokykloje, adresu Lukšinės g. 29, Vilnius

2.2.2.  Sulaukus didelio dalyvių susidomėjimo gali būti organizuojamas papildomas II atrankinis turas  – balandžio 8 d.

2.3. Olimpiados dalyviai turi ne vėliau, kaip iki 2021 m. kovo 5 d. 23.59 val. užpildyti registracijos formą: 

https://bit.ly/3asSLwb

Registracijos formoje įrašomi dalyvaujančios mokyklos už konkursą atsakingo žmogaus kontaktai ir atrankiniame ture dalyvaujančių mokinių skaičius ir klasė.

2.4. Olimpiada vykdoma dviem turais:

2.4.1. atrankinis olimpiados turas vykdomas kiekvienoje užsiregistravusioje mokykloje 2021 m. kovo 12 d.

2.4.2. 2021 m. kovo 10 d. iki 11 val. atsakingam žmogui bus išsiųstos užduotys (pirmokams, antrokams, trečiokams ir ketvirtokams bus siunčiami skirtingo sudėtingumo testai) skaitmeniniu formatu (nuoroda).

2.4.3. 2021 m. kovo 12 d. nuo 9 iki 13 val. pasirinktinai, mokiniai atlieka testą, kuriam atlikti skiriama viena valanda (prieš atliekant užduotis, prašome mokiniams garsiai perskaityti testo atlikimo ir vertinimo instrukciją, kuri siunčiama kartu su užduotimis).

2.4.5. Dalyvavimas atrankiniame ture yra nemokamas.

2.4.6. 2021 m. kovo 23 d. daugiausiai balų surinkusiems mokiniams bus išsiųsti kvietimai dalyvauti Gamtos Mokslų Olimpiadoje arba prireikus bus kviečiami į II atrankinį turą.

2.4.7. Apie Gamtos Mokslų Olimpiados rezultatus bus informuojami tik laureatai.

2.4.8. Gamtos Mokslų Olimpiada vyks 2021 m. balandžio 30 d.

2.4.8.1. Į Olimpiadą mokinius registruoja tėvai užpildydami formą, kuri bus atsiųsta su kvietimu dalyvauti Gamtos Mokslų Olimpiadoje.

2.4.8.3. Gamtos Mokslų Olimpiados dalyvio mokestis yra 15 (penkiolika) eurų. Pavedimas turi būti atliktas iki 2021 m. balandžio 15 d. imtinai.

2.4.8.4. Nesumokėjus dalyvio mokesčio iki nurodyto termino, mokinys dalyvauti olimpiadoje negalės.

Pavedimo duomenys:

Gavėjas: UAB Karalienės Mortos mokykla

A/S LT91 7044 0600 0788 8537

AB SEB b.k. 70440

Paskirtis: Vaiko vardas ir pavardė, GMO