Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

PRAKTINĖ INFORMACIJA

PRIĖMIMO TVARKA

Privačios mokyklos pasirinkimas – svarbus sprendimas šeimos gyvenime. Pasirinkite ugdymo įstaigą, kuri labiausiai atitinka jūsų šeimos poreikius.

Jeigu apsispręsite lankyti Karalienės Mortos mokyklą ir jeigu bus laisva vieta, pakviesime į individualų pokalbį ir tėvelius, ir vaiką. Individualaus pokalbio metu išsiaiškinsime jūsų lūkesčius ugdymo įstaigos atžvilgiu.

Jeigu bet kuriuo priėmimo etapu kyla klausimų, drąsiai mums skambinkite ir/arba rašykite. Mūsų tikslas – kuo geriau pažinti vieniems kitus.

pasirašomos sutartys

po tėvų pokalbio su mokyklos administracija;

atlikus vaiko brandos ir žinių vertinimą (jeigu administracija nusprendžia, kad toks vertinimas yra būtinas);

2019/2020 mokslo metais priimame mokinius į: priešmokyklinę, pirmąją, antrąją, trečiąją ir ketvirtąją klases.

Reikalingi dokumentai

Prašymas
Gimimo liudijimas arba paso kopija
Sutartis
2 nuotraukos
  • Vaiko sveikatos pažymėjimas;

  • Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos (Išskyrus priešmokyklinę klasę ir pirmokus).

KIEK KAINUOJA

Pradinė mokykla

0 - 4
klasė
Ugdymo kaina mėnesiui597 €(10 mokėjimų per metus)
2019/2020 mokslo metai
Stojamasis mokestis420 €(vienkartinis, negrąžinamas)

Kiti mokesčiai:

  • Pailgintos dienos grupė (jei užsakoma). 
  • Maitinimas (jei užsakoma). 
  • Kembridžo vadovėliai.
  • Mokyklos uniforma. 
  • Individualios ugdymo priemonės (sąrašas pateikiamas prieš naujus mokslo metus).
  • Teminės išvykos (transportas, įėjimo bilietai).
  • Metų kelionė (faktinės kelionės organizavimo išlaidos).
  • Individualios pamokos.

NEFORMALAUS UGDYMO
UŽSIĖMIMAI

Būreliai padeda vaikui sveikai vystytis, tobulėti kaip asmenybei. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikai, kurie turi papildomos veiklos, labiau pasitiki savimi ir rečiau patiria aplinkinių smurtą. Kiekvienam vaikui rekomenduojame lankyti bent po vieną būrelį, kuriame galėtų išbandyti savo galimybių ribas. Visi būreliai vyksta vienoje vietoje – mūsų privačioje mokykloje.

SPORTAS
SPORTAS

Žaidybinis jogos ir atsipalaidavimo būrelis

MENAS
MENAS

Mokyklos ansamblis su Linu Švirinu / Menų dirbtuvės / Keramika

TECHNOLOGIJOS
TECHNOLOGIJOS

Bricks4Kidz

KALBOS
KALBOS

Kinų kalba / Rusų kalba

BENDRUOMENĖS
KNYGA

Šioje knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų pradinės mokyklos tvarką ir taisykles.

Laikytis vidaus tvarkos bei šių taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Žinia, kiekviena organizacija turi vidaus tvarkos taisykles, kurios apibrėžia vertybes, elgesio standartus ir veiklą, kurios tikimės iš visų bendruomenės narių: čia dirbančių, čia besimokančių ir čia atvedančių  vaikus.

Peržiūrėti bendruomenės knygąPeržiūrėti bendruomenės knygą

DUK

Kokie vyriausi vaikai gali mokytis Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokyklos yra Vilniuje ir Kaune.

Vilniuje 2020/2021 mokslo metais vyriausi vaikai bus dešimtokai - mokykla kartu su jais augs iki 12 klasės. Kaune 2020/2021 mokslo metais vyriausi bus šeštokai - mokykla kartu su jais augs iki 8 klasės (imtinai).

Kiek užsienio kalbų mokote Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokykloje nuo priešmokyklinės klasės imersijos būdu mokoma anglų kalbos. Antroje klasėje vaikai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos (ispanų arba prancūzų), o penktoje klasėje - trečiosios užsienio kalbos (vokiečių arba rusų).

Kokia pamokų trukmė?

Įprasta pamokos trukmė yra viena akademinė valanda (45 minutės). Tačiau Karalienės Mortos mokykloje nėra skambučio, pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui.

Ar užduodate vaikams namų darbų?

-Pradinėse klasėse neužduodame įprastinių namų darbų, nes tikime, jog vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje. Užsienio kalbos pedagogas (-ė) skiria namų užduočių, kurios įtvirtina mokykloje gautas žinias.

-Pagrindinėje mokykloje namų darbai jau būtini. Mokiniams dažniau duodamos kūrybinės, kritišką mąstymą skatinančios užduotys.

- Kiekvienas Karalienės Mortos mokinys namuose skaito - bent 20 minučių.

- Jeigu vaikas ar jo tėvai pageidauja papildomų individualių užduočių, atliekamų namuose, mokytojai mielai jas parengia.

Ar verčiate vaiką daryti / mokytis tai, ko jis nenori?

Karalienės Mortos mokykloje su vaikais aptariame ne tik jų teises, bet ir pareigas. Elgiamės su vaikais pagarbiai ir tokio paties elgesio tikimės iš jų. Kadangi keliame ugdymo(si) tikslus, turime visi drauge – pedagogai, mokiniai ir tėvai – siekti juos įgyvendinti. Suprantame, kad vidinė motyvacija veikia labiau nei išorinė, tad aiškinamės su vaikais mokslo svarbą, kad mokomės pirmiausia ne dėl aplinkinių (tėvų, pedagogų, senelių ir kt.), o dėl savęs. Žinoma, pasitaiko dienų, kai mokytis sudėtingiau nei įprasta, tačiau tikimės, jog kitą dieną vaikas išmoks tai, ko gal aną dieną nepavyko.

Kokių priemonių imatės, jei vaikas elgiasi netinkamai?

Karalienės Mortos mokykloje dirbame skatindami pozityvų elgesį, o už netinkamą sulaukiama pasekmių. Atsiradus netinkamo elgesio apraiškoms, ieškome sprendimo kartu su mokiniu, mokyklos specialistais ir šeima. Dėl pasikartojančio žalojančio (ir fiziškai, ir emociškai) elgesio bei šeimai atsisakius bendradarbiauti su mokykla, mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos.

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2021 Karalienės Mortos mokykla