Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas

Karalienės Mortos mokykloje galite mokytis net jei gyvenate kitame Lietuvos mieste ar užsienyje.

Kviečiame užsiregistruoti individualiam pokalbiui, kurio metu atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus -REGISTRACIJOS ANKETA


Šeimoms, kurios nori ugdyti vaiką Karalienės Mortos mokykloje, tačiau neturi galimybių dėl gyvenamosios vietos (nesvarbu, ar gyvenate kitame Lietuvos mieste, ar užsienyje), suteikiame galimybę lankyti mokyklą nuotoliniu būdu, t.y. vaikas dalyvauja pamokose ir kitose mokyklos veiklose, tačiau ne realiai klasėje, o prisijungęs nuotoliniu būdu iš namų.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pritarė, kad Karalienės Mortos mokykla gali ugdyti nuotoliniu būdu Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius mokinius. Nuolat nuotoliniu būdu besimokantys mūsų mokyklos mokiniai gaus valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.


Nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje gali mokytis 1-10 klasės mokiniai.

Pamokos vyksta Lietuvos laiku, nuo 8:30 val. - įvertinkite, ar vaikas galės jose dalyvauti dėl laiko skirtumo.


Nuotolinio ugdymo kaina mėnesiui (2021/2022 mokslo metams, mokama 10 įmokų per metus):

pradinė mokykla - 633 eurai/mėn.

pagrindinė mokykla  - 695 eurai/mėn.

Stojamasis mokestis:

300 eurų pradinė mokykla

360 eurų pagrindinė mokykla

Lituanistinis mokymas gyvenantiems užsienyje

Jei gyvenate užsienyje ir ieškote būdo, kaip sudominti ir paskatinti savo vaikus mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą - kviečiame lituanistinio mokymo dalykų mokytis Karalienės Mortos mokykloje. 

Užsiregistruokite individualiam pokalbiui, kurio metu atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus - REGISTRACIJOS ANKETA

Lituanistinio mokymo dalykus pradinėje mokykloje (1-4 klasės) sudaro lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas, o pagrindinėje mokykloje (5-10 klasės) - lietuvių kalba, Lietuvos istorija, Lietuvos geografija (nuo 6 klasės).

Lietuvių kalbos ir apie Lietuvą vaikus mokome įtraukiai, be vadovėlių ir pratybų, pagal mokytojų specialiai parengtą medžiagą. Ugdymas atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas.

Mokytojas su vaikais nuotolinėse pamokose susitinka du kartus per savaitę po 90 minučių (dvi sujungtos pamokos): darbo dieną po pamokų ir šeštadienį ryte. Papildomai vaikai mokosi savarankiškai pagal mokytojų parengtas užduotis.


Formalus ugdymas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pritarė, kad Karalienės Mortos mokyka gali ugdyti užsienyje gyvenančius mokinius lituanistinio mokymų dalykų. Baigę lituanistinio mokymo programą mūsų mokyklos mokiniai gaus valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus - tad grįžus į Lietuvą vaikai galės tęsti ugdymą lietuviškoje mokykloje.


Lituanistinio mokymo ugdymo kaina mėnesiui (2021/2022 mokslo metams, mokama 10 įmokų per metus) - 180 eurų/mėn.

Stojamasis mokestis - 225 eurai.Dažnai užduodami klausimai apie ugdymą nuotoliniu būdu ir lituanistinį mokymą

Kas gali mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokykloje nuotoliniu būdu gali mokytis 1 klasės ir vyresni mokiniai. Nuotolinį ugdymą renkasi užsienyje gyvenantys, laikinai išvykę gyventi į užsienį bei gyvenantys Lietuvoje, tačiau ne Vilniuje ir Kaune, kur yra Karalienės Mortos mokyklos.

Kas gali mokytis lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis užsienyje gyvenantys vaikai, kurie mokyklą lanko šalyje, kurioje gyvena, tačiau nori mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą (istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo). Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis 1-10 klasės mokiniai. Pabrėžiame, kad tai formalus ugdymas, atitinkantis Bendrojo ugdymo programas ir išduodami valstybės pripažinti išsilavinimą atitinkantys dokumentai.

Kaip vyksta mokinio priėmimas mokytis nuotoliniu būdu arba lituanistinio mokymo dalykų Karalienės Mortos mokykloje?

Jei norite pasirinkti ugdymą nuotoliniu būdu arba litanistinį mokymą, susisiekite su už priėmimą atsakingu darbuotoju tel. 8 699 84201. Priėmimo koordinatorius pakvies Jūsų šeimą (tėvus ir vaiką) į individualų pokalbį. 

Šeimai apsisprendus lankyti Karalienės Mortos mokyklą, būsimą mokinį pakviesime laikyti akademinių gebėjimų testo, kurio turinys skiriasi priklausomai nuo klasės.

Galutinis sprendimas dėl mokinio priėmimo bus priimtas įvertinus mokinio testo rezultatus.

Koks tėvų vaidmuo vaikui mokantis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Tikime, kad mokantis ir tiesioginiu būdu, ir nuotoliniu būdu vienas iš sėkmingo vaiko mokymosi kriterijų - tėvų įsitraukimas. Tėvai yra atsakingi, kad vaikui būtų sudarytos fizinės sąlygos mokytis nuotoliniu būdu. 

Kaip vyksta mokymasis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Mokinys mokosi pagal jam atsiųstą tvarkaraštį ir kasdien numatytu metu nuotoliniu būdu jungiasi į pamokas. Sistemoje mokiniui pateikiamos numatytos užduotys, atsiskaitymai, įkeliami namų darbai.

Kokių priemonių reikia vaikui mokantis nuotoliniu būdu?

Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys, turėtų visus nuotoliniam ugdymui(si) reikalingus informacinių technologijų įrenginius (įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterį su ausinėmis, mikrofonu, vaizdo kamera, dokumentų spausdintuvą ir skaitytuvą) su juose įdiegta programine įranga (įskaitant, bet neapsiribojant, Microsoft Teams, Microsoft One Note nuotolinio mokymo aplinkos platformas), o taip pat tinkamo greičio (ne mažiau kaip 10 Mb/s) internetinį ryšį.

Ar mano vaikas turės klasiokus, ar bendraus?

Taip, vaikas priimtas mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje bus priskirtas konkrečiai klasei ir turės galimybę nuotoliniu būdu bendrauti su klasiokais.

Kokia programa bus mokomas mano vaikas?

Karalienės Mortos mokykloje visi mokiniai (tiek besimokantys tiesioginiu, tiek nuotoliniu būdu) mokosi pagal kontekstinio ugdymo programą, kuri suderinta ir paremta Lietuvos Respublikos Bendrosiomis ugdymo programomis, Kembridžo programa (1-8  klasėse), pri-TB (Tarptautinio bakalaureato) programa (9-10 klasėse) ir TB DP (Tarptautinio bakalaureato diplomo programa) (11-12 klasėse). 

Kaip vyks vertinimas?

Mokinių žinios, pažanga ir pasiekimai fiksuojami pagal Karalienės Mortos mokyklos nustatytą tvarką, su kuria mokinys bei šeima bus supažindinti mokslo metų pradžioje. 

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2022 Karalienės Mortos mokykla